Call for proposals opengesteld: Gebruik NCO-databestand in promotieonderzoek

Promovendi die gefinancierd worden vanuit de eerste of tweede geldstroom kunnen nu een aanvraag indienen voor het gebruiken van het basisdatabestand van het NCO. Het basisdatabestand van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) bestaat uit een combinatie van gegevens van DUO (BRON), van de inspectie, en van het CBS (uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden). In het bestand is informatie bijeengebracht over de instroom- en uitstroomcohorten in het primair en voortgezet onderwijs vanaf 2008/2009.

» Meer informatie op de programmapagina van Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO)