Call ‘monitoring (hoog)begaafdheid in passend onderwijs’

Het NRO heeft op donderdag 28 februari 2019 een call gepubliceerd voor het monitoringsonderzoek van alle interventies die voortkomen uit de OCW-subsidieregeling Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs. Voor de monitoring kan maximaal 250.000 euro onderzoeksubsidie worden aangevraagd voor een onderzoek met een looptijd van 4,5 jaar.

De Leonardo-School in Venlo voor hoogbegaafde kinderen. Kinderen hebben in hun lespakket ook schaakles
Beeld: Marcel van den Bergh | Hollandse Hoogte

Publicatie call verdiepend onderzoek interventies na de zomer

Een tweede call over dit onderwerp wordt na de zomer van 2019 gepubliceerd. Dit impactonderzoek is een verdiepend onderzoek naar de interventies voortkomend uit de OCW-subsidieregeling. Het impactonderzoek richt zich op een beargumenteerde selectie van (clusters van) interventies aan de hand van thema’s. Voor het impactonderzoek kan maximaal ongeveer 2,7 miljoen euro worden toegekend voor één onderzoek met een looptijd van 4,5 jaar. Meer informatie volgt tegen die tijd.

Voor beide calls indienen mogelijk

Consortia en individuele onderzoekers die een aanvraag indienen in de call for proposals Monitoring subsidieregeling (hoog)begaafdheid in passend onderwijs zijn niet uitgesloten voor het indienen van een aanvraag in de call voor het impactonderzoek.

Contactpersoon: Rachel Poldermans (070 349 4103), probo@nro.nl.

Meer informatie en call for proposals: programmapagina (hoog)begaafdheid in passend onderwijs.