Call Ouderbetrokkenheid PPO open voor aanvragen

Vanaf 1 oktober 2013 kunnen aanvragen worden ingediend voor een meerjarig onderzoek naar het thema Ouderbetrokkenheid.

Onder aan deze pagina vindt u de brochuretekst van de zogenoemde call for proposals. Hierin staan de voorwaarden voor het indienen van aanvragen, een toelichting op de procedure en een uitwerking van het thema. U vindt er ook de NRO-presentaties van de matchmakingsbijeenkomst.

Het onderzoek dient zich te richten op de vraag: op welke wijze kan de betrokkenheid van ouders bij school bevorderd worden, zodat hierdoor de ontwikkeling van hun kinderen gestimuleerd wordt?

De beoogde resultaten van het onderzoek zijn wetenschappelijk onderbouwde interventies die praktisch toepasbaar zijn voor scholen, docenten en ouders. Het onderzoek valt onder de verantwoordelijkheid van de Programmaraad voor het Praktijkgericht Onderzoek (PPO) van het NRO. Financieringsaanvragen moeten worden ingediend worden door consortia van wetenschappers en professionals uit de onderwijspraktijk.

In tegenstelling tot eerdere berichten is er een bedrag beschikbaar van 945.000 euro dat aan drie consortia wordt toegekend.

Elk consortium moet bestaan uit onderzoekers en respectievelijk scholen voor het primair onderwijs, het voorgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

De deadline voor het indienen van voorstellen is 16 januari 2014. Onderzoekers die een voorstel willen indienen kunnen dit doen via de financieringspagina.

Partner gezocht?
Zoekt u nog een partner voor een consortium? In de lijst op www.nro.nl/matchmaking vindt u de postervragen van mensen die aanwezig waren op de Matchmakingsbijeenkomst van 10 oktober in Utrecht. Daarnaast worden er postervragen geplaatst van mensen die niet aanwezig waren op de Machmakingsbijeenkomst, maar wel op zoek zijn naar een partner voor een consortium.

PPO | Brochuretekst call for proposals ouderbetrokkenheid
Download (PDF, 654kb)

PPO | aanvraagformulier Ouderbetrokkenheid
Download (DOC, 90kb)

PPO | Reviewstudie PROO Leren en Ouderbetrokkenheid
Download (PDF, 480kb)

Samen scholen SCP
Download (PDF, 3.424kb)

PPO | Samenstelling consortium Ouderbetrokkenheid
Download (DOCX, 30kb)

NRO-presentaties matchmaking
Dit document bevat de slides bij de presentaties van Jelle Kaldewaij en Linda Sontag over het NRO en de calls for proposals voor pratijkgericht onderzoek.
Download (PDF, 258kb)