Open voor aanvragen: Gezamenlijke call for proposals NordForsk-NRO over inclusief onderwijs

Tot 4 april 2017, 13:00 uur, is het mogelijk onderzoeksvoorstellen in te dienen op het gebied van inclusief onderwijs. Hiervoor moeten onderzoekers samenwerken met zowel onderwijsinstellingen in Nederland als met onderzoekers en onderwijsinstellingen uit ten minste twee van de deelnemende Scandinavische partners.

De deelnemende Scandinavische landen zijn Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. Het NRO heeft hiervoor samenwerkingsafspraken gemaakt met Scandinavische partners. Gezamenlijk stellen zij 2,25 miljoen euro beschikbaar; hiervan draagt het NRO 750.000 euro bij. Hiervan worden naar verwachting ten minste drie voorstellen gefinancierd.

Onderwerp van onderzoek

Doel van de call is een brede verkenning van de vele uiteenlopende onderzoeksvragen, gerelateerd aan inclusief onderwijs in het primair onderwijs en inde voorschoolse educatie. Het betreft onderzoek naar één of meer van de volgende groepen kinderen/leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften:

  • kinderen/leerlingen met een migratie-, meertaligheid- of minderheidstaalachtergrond;
  • hoogbegaafde leerlingen;
  • gehandicapte leerlingen.

Door excellente onderzoekers en onderwijsprofessionals van de deelnemende landen samen te brengen, zullen de gezamenlijke onderzoeksprojecten innovatief onderzoek stimuleren dat van belang is voor de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid. Ook krijgt de internationale samenwerking binnen het onderzoeksveld van inclusief onderwijs een stimulans.

Onderzoekers aan universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten kunnen aanvragen indienen. De nationaliteit van de onderzoekers is niet van belang, zolang de organisatie waarvoor ze werkzaam zijn in Nederland, Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen of Zweden gevestigd is. De onderzoekers dienen samen te werken met onderwijsinstellingen uit Nederland en onderwijsinstellingen uit ten minste twee van de deelnemende Scandinavische landen.

Samenwerking NRO met Scandinavische partnres

De call for proposals is een gezamenlijk initiatief van de Academy of Finland, the Danish Ministry of Higher Education and Research, the Icelandic Ministry of Education, the Netherlands Initiative for Education Research (NRO), the Research Council of Norway, the Swedish Research Council, en NordForsk.

Meer informatie

NordForsk is verantwoordelijk voor de administratie van de call for proposals. Vanuit het NRO valt de call for proposals onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep van het NRO.

Bekijk voor meer informatie over de call en de specifieke voorwaarden de programmapagina Joint Call for Proposals Inclusive Education NordForsk-NRO. Bekijk ook de website van Nordforsk.