Call for proposals: Leerlingprestaties in groep 8 op het gebied van Mens & Maatschappij

In het kader van het onderzoeksprogramma Peil.Onderwijs nodigt het NRO onderzoekers uit om een subsidieaanvraag in te dienen voor het uitvoeren van het peilingsonderzoek naar de kennis en vaardigheden (verder: leerlingprestaties) op het leergebied Mens & Maatschappij van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs.

Het peilingsonderzoek vindt plaats op een representatieve steekproef van Nederlandse basisscholen. Doel van het peilingsonderzoek is om op stelselniveau een betrouwbaar en valide beeld te geven van de leerlingprestaties op het gebied van Mens & Maatschappij, mede in relatie tot de resultaten van de vorige peilingsonderzoeken op het gebied van aardrijkskunde en geschiedenis die door Cito zijn uitgevoerd.

In deze call for proposals leest u hoe de aanvraagprocedure voor Peil.onderwijs Mens & Maatschappij einde basisonderwijs (verder: Peil.Mens & Maatschappij) van de Programmacommissie NCO is ingericht. U vindt hierin achtereenvolgens informatie over het doel van dit programma (hoofdstuk 2), de richtlijnen voor de subsidieaanvraag (hoofdstuk 3) en hoe uw aanvraag wordt beoordeeld. Deze informatie hebt u nodig om een aanvraag voor subsidie te kunnen indienen.

» Meer informatie en de call for proposals vindt u op de NWO-financieringspagina.

Beschikbaar budget

Het beschikbare subsidiebudget voor deze subsidieronde Peil.Mens & Maatschappij bedraagt in totaal 600.000 euro.

Geldigheidsduur Call for proposals

  • De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 25 juni 2020, om 14:00:00 CE(S)T.
  • De deadline voor het indienen van aanvragen is 13 augustus 2020, om 14:00:00 CE(S)T.

Bij het opstellen van deze deadlines is rekening gehouden van de geldende coronamaatregelen.