Call praktijkgericht onderzoek voor het hoger onderwijs open voor aanmeldingen – Call for projectleiders

Het NRO heeft een nieuwe ronde voor praktijkgericht onderzoek voor het hoger onderwijs geopend. Het primaire doel van dit onderzoek in het hoger onderwijs is het beantwoorden van vragen die leven in de onderwijspraktijk, en daarmee bij te dragen aan de vernieuwing en verbetering van het onderwijs.

Het onderzoek voldoet aan de criteria voor wetenschappelijk onderzoek. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke inzichten. Het onderzoek vindt plaats in de onderwijspraktijk waarbij onderzoekers en praktijkprofessionals tijdens het gehele traject intensief samenwerken. Dit begint bij het formuleren van de onderzoeksvraag en loopt door tot en met de implementatie en verdere verspreiding van de onderzoeksresultaten.

Het onderzoek brengt nieuwe inzichten en concrete producten voort. Deze zijn relevant en –zoveel mogelijk- bruikbaar voor andere onderwijscontexten dan die waar het onderzoek plaatsvindt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door consortia van onderzoekers, docenten en onderwijsprofessionals.

Thema’s 2019 – 2020

Voor de ronde 2019 – 2020 zijn drie thema’s geselecteerd die relevant zijn voor het gehele hoger onderwijsveld in Nederland:

  • Professionele ontwikkeling van docenten
  • Internationaal en intercultureel onderwijs
  • Flexibel onderwijs

Budget

Voor de subsidieronde Praktijkgericht onderzoek voor het Hoger onderwijs is in totaal €2.625.000 beschikbaar. Dit wordt verdeeld over drie projecten; één per thema. Per project kan maximaal €875.000,- aangevraagd worden.

De projecten richten zich op de praktijk van zowel het hoger beroepsonderwijs, als het wetenschappelijk onderwijs.

Het budget is afkomstig van het ministerie van onderwijs, wetenschap en cultuur. De besluitvorming over toekenning van het budget aan onderzoeksprojecten is belegd bij de programmacommissie hoger onderwijs

Call for proposals

De subsidieronde is in drie fasen:

  1. Call for projectleiders, werving van projectleiders;
  2. Call for consortium partners, werving van consortium partners;
  3. Call for proposals, indienen van aanvragen.

Voor elke fase is een call opgesteld, deze vindt u op de NWO-financieringspagina.

Beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie zal bestaan uit internationale onderwijswetenschappers en experts uit de praktijk die een grondige kennis hebben van het veld en/of ervaring in één van de thema’s van de call for proposals.

Nadat de programmacommissie hoger onderwijs het besluit tot toekenning heeft genomen en de bezwaartermijn verlopen is worden hier de namen van de leden van de beoordelingscommissie gepubliceerd worden.

Contactpersonen

Irma Nadal & Pia Hindriks: opro@nro.nl.