Comeniusprogramma Senior Fellows 2022

Docenten en andere onderwijsprofessionals in het onderwijs kunnen een beurs van 100.000 euro aanvragen voor het doorvoeren van een onderwijsinnovatie binnen een faculteit, grote opleiding of substantieel onderdeel van een hoger onderwijsinstelling. De onderwijsverbetering dient direct ten goede te komen aan studenten in het Nederlandse hoger onderwijs.

 • Waarvoor

  Het Comeniusprogramma geeft een impuls aan onderwijsvernieuwing en verbetering in het hoger onderwijs. Met de Comenius Senior Fellow-beurzen kunnen innovatieprojecten met een looptijd van twee jaar gefinancierd worden.
  De Senior Fellow en zijn/haar team van projectleden voeren naast de vernieuwing ook een evaluatie uit van het effect van de vernieuwing evenals van de uitvoering van het project.

  Voorstellen kunnen ingediend worden binnen vier thema's:

  1. Samen studeren op de hybride campus
  2. Regie voor de student in flexibel onderwijs
  3. Transdisciplinaire samenwerking
  4. Vrije thema – Houdbaar voor de toekomst

  Meer informatie over de aard van de projecten en de thema's is te vinden in de call for proposals.

 • Voor wie

  Aanvragen kunnen worden ingediend door onderwijsprofessionals werkzaam aan de bekostigde instellingen voor hoger onderwijs in Nederland. Per faculteit kan er één aanvraag ingediend worden.

  De Senior fellow heeft tenminste vijf jaar ervaring en toont ambitie op het gebied van (onderwijskundig) leiderschap en/of op het in het ontwikkelen en onderzoeken van onderwijs voor het eigen vakgebied of aandachtsgebied.

  Specifieke voorwaarden staan vermeld in de call for proposals.

 • Wat aanvragen

  Per project is een budget van maximaal 100.000 euro beschikbaar.

  Aanvragen kunnen ingediend worden voor projecten met een looptijd van minimaal 24 en maximaal 30 maanden.

  In de call for proposals staan aanvullende eisen en voorwaarden aan de begroting vermeld.

 • Wanneer

  Deadline intentieverklaring: 7 september 2021, 14:00:00 CEST.
  Deadline vooraanmelding: 5 oktober 2021, 14:00:00 CEST.
  Deadline aanvraag: 7 december 2021, 14:00:00 CET.

 • Beoordeling

  Criteria

  De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van vier hoofdcriteria:

  1. het innovatieve karakter
  2. de verwachte opbrengst
  3. de kwaliteit van het projectplan
  4. het onderwijsprofiel van de aanvrager


  In de call for proposals worden de beoordelingscriteria nader toegelicht.

  Procedure

  De vooraanmeldingen worden beoordeeld door leden van de beoordelingscommissie(s) aan de hand van de criteria 1, 2 en 4. Op basis van de vooraanmelding ontvangt de aanvrager een positief, dan wel negatief advies om het voorstel uit te werken tot een uitgewerkte aanvraag. De commissie stelt preadviezen op, waar de aanvrager in een weerwoord op mag reageren. De aanvragen worden door de beoordelingscommissie op alle criteria beoordeeld. De commissie formuleert een advies aan de minister van OCW omtrent het toewijzen en afwijzen van de aanvragen.

  Meer informatie over de procedure kunt u vinden in de call for proposals.

 • Meer informatie

  Meer informatie over het Comeniusprogramma: https://www.nro.nl/onderzoeksprogrammas/comeniusprogramma

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u ­hieronder kunt downloaden.

 • Voorstel schrijven

  Met een intentieverklaring geeft de aanvrager aan dat hij/zij een aanvraag zal indienen in deze ronde. Het tijdig indienen van een intentieverklaring is een voorwaarde voor indienen van een vooraanmelding en uitgewerkte aanvraag.

  De vooraanmelding is een beknopte aanvraag met een samenvatting van het projectvoorstel, een korte probleemschets, onderbouwing van het innovatieve karakter en de verwachte opbrengst, en een professional statement van de aanvrager. Voor de vooraanmelding hoeft nog geen begroting te worden ingediend.

  Nadat de vooraanmelding in behandeling is genomen en beoordeeld ontvangt de aanvrager advies omtrent het uitwerken van de vooraanmelding tot een uitgewerkte aanvraag. In aanvulling op de vooraanmelding bevat de uitgewerkte aanvraag tevens een uitgewerkt projectplan en een projectbegroting.

 • Formulieren invullen

  De intentieverklaring wordt direct in ISAAC ingevuld. Hier bestaat geen apart formulier voor.

  Voor de vooraanmelding en uitgewerkte aanvraag is een standaard formulier beschikbaar. De verklaring van de leidinggevende en (wanneer van toepassing) een garantieverklaring van matching worden in één PDF bestand met de aanvraag ingediend.

  Bij de aanvraag wordt een losse Excel-begroting ingediend.

 • Heeft u al een account in Isaac?
 • Heeft u de intentieverklaring ingediend?
 • Heeft u de vooraanmelding ingediend?
 • Heeft u het aanvraagformulier ingevuld?
 • Is de verklaring door de leidinggevende ondertekend?
 • Heeft u de begroting ingevuld?
 • Heeft u in het geval van matching een garantieverklaring toegevoegd?