Gebruik NCO-databestand in promotieonderzoek 2021

Promovendi die een betaalde aanstelling hebben aan een universiteit gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden, of aan een NWO- of KNAW-instituut kunnen een aanvraag indienen om het NCO-databestand te gebruiken in promotieonderzoek.

Wijziging oorspronkelijke sluitingsdatum

Vanwege een hack van het netwerk van NWO heeft het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 tot 22 maart stilgelegen. NWO heeft op 22 maart de definitieve aangepaste deadlines bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.

Herstart subsidieproces NWO  Veelgestelde vragen

 • Waarvoor

  Sinds 2016 wordt door NRO gewerkt aan de opbouw van het NCO (zie voor meer informatie www.nationaalcohortonderzoek.nl). Kern van de opzet is om het longitudinale onderwijsonderzoek op te zetten vanuit de registers en leerlingvolgsystemen, aangevuld met modules gericht op specifieke onderwerpen waarvoor geen registerdata beschikbaar zijn. Die modules omvatten bijvoorbeeld aanvullende gegevens over sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap of studiekeuzegedrag. Het doel van het NCO is om een databestand op te bouwen dat toonaangevend is en gebruikt kan worden voor zowel fundamenteel als beleidsgericht onderwijsonderzoek.

  Deze call for proposals richt zich op het gebruik van het basisdatabestand van het NCO. Met de subsidie beoogt de programmacommissie van het NCO het gebruik van het databestand in promotieonderzoek te stimuleren.

 • Voor wie

  Promovendi die een betaalde aanstelling hebben aan een universiteit gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden of aan een NWO- of KNAW-instituut kunnen een aanvraag indienen. De instelling waar het onderzoek wordt uitgevoerd dient geautoriseerd te zijn om remote access-onderzoek te doen bij het CBS. Ook promovendi die het databestand al hebben aangeschaft, kunnen een aanvraag indienen om met terugwerkende kracht de kosten te declareren.

 • Wat aanvragen

  Voor een onderzoeksvoorstel in deze ronde kan in totaal maximaal € 5.000 worden aangevraagd. In een aanvraag kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van de materiële kosten die gemaakt worden voor toegang tot en het doen van analyses met het NCO-databestand in de remote access-omgeving van het CBS.

 • Wanneer

  De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 6 juli 2021, 14:00 CE(S)T.

 • Beoordeling

  Criteria

  Formele ontvankelijkheidscriteria Het NRO laat uw aanvraag toe tot de lotingprocedure als deze voldoet aan een aantal formele voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:

  • de aanvraag is ingediend door een persoon die aan de gestelde eisen in paragraaf 3.1 voldoet;
  • het aanvraagformulier is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, juist, compleet en volgens de instructies ingevuld;
  • het aanvraagformulier is in het Nederlands of in het Engels ingevuld;
  • de aanvraag is ingediend via het ISAAC-account van de hoofdaanvrager;
  • de aanvraag is op tijd ontvangen;
  • de aanvraag valt binnen de thematiek van deze call for proposals;
  • de instelling waar het onderzoek wordt uitgevoerd is geautoriseerd om remote access-onderzoek te doen met het CBS;
  • het budget is maximaal € 5.000 en volgens de richtlijnen in de call for proposals opgesteld;

  Het NRO toetst uw aanvraag eerst op deze voorwaarden. Indien de aanvraag niet aan de eisen voldoet, zal de aanvrager de gelegenheid krijgen om de aanvraag te corrigeren binnen 48 uur na berichtgeving. Wanneer de aanvraag niet binnen de gestelde termijn is gecorrigeerd, neemt het NRO de aanvraag niet in behandeling.

  Procedure

  De procedure bestaat uit de volgende stappen:
  - Indiening van aanvraag
  - Loting
  - Besluitvorming

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

Relevante informatie 

NWO-disciplinecodes

Code omgang met persoonlijke belangen

Research Datamanagement

Salaristabellen

 • Voorstel schrijven

  Voor indiening van de aanvraag is een standaardformulier beschikbaar op de financieringspagina van deze
  subsidieronde. In uw aanvraag moet u zich houden aan de vragen die in dit formulier staan en aan de werkwijze die in de toelichting staat. Ook moet u zich houden aan de richtlijnen voor het maximale aantal woorden en pagina’s.

 • Formulieren invullen

  Voor deze call vragen wij u het aanvraagformulier in te vullen.

Let op: Vanwege een hack van het netwerk van NWO is het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 stilgelegd. De nieuwe sluitingsdatum voor deze call is op 22 maart bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.