Hoger onderwijsonderzoek voor de toekomst

Met deze subsidieronde beoogt de programmacommissie hoger onderwijs bij te dragen aan de wetenschappelijke kennis over en voor het hoger onderwijs van de toekomst

NWO-netwerk gehackt

Het netwerk van NWO is voorlopig niet benaderbaar. De servers zijn gehackt. Op dit moment is alles erop gericht om het huidige probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Het is op dit moment niet te zeggen hoelang deze situatie gaat duren. Lees meer

 • Waarvoor

  Met deze subsidieronde beoogt de programmacommissie hoger onderwijs bij te dragen aan de wetenschappelijke kennis over en voor het hoger onderwijs van de toekomst. De onderzoeken die met deze subsidies gefinancierd worden zijn grensverleggend en origineel. Promovendi, postdocs en/of docent-onderzoekers voeren het onderzoek uit, begeleid door universitair (hoofd)docenten of hoogleraren. Ieder project bestaat uit tenminste twee deelprojecten die gezamenlijk antwoord geven op een centrale probleemstelling. Hiermee beoogt de programmacommissie te investeren in de ontwikkeling van (jonge) wetenschappers als onderzoekers en onderwijzers, en in onderzoek uitgevoerd in teams.

 • Voor wie

  Hoogleraren, lectoren, (universitair) (hoofd)docenten en andere onderzoekers  met een vergelijkbare aanstelling kunnen een aanvraag indienen.

  In de call for proposals staan aanvullende eisen en voorwaarden aan wie kan aanvragen.

 • Wat aanvragen

  Per project is een budget van maximaal 530.000 euro beschikbaar.

  Aanvragen kunnen ingediend worden met een looptijd van minimaal 54 maanden jaar en maximaal  66 maanden.

  In de call for proposals staan aanvullende eisen en voorwaarden aan de begroting vermeld.

 • Wanneer

  Voor het indienen van een aanvraag is het indienen van een intentieverklaring en vooraanmelding verplicht.

  • Deadline intentieverklaring: 26 januari  2021, 14:00:00 CE(S)T 
  • Deadline vooraanmelding: 9 maart 2021, 14:00:00 CE(S)T
  • Deadline uitgewerkte aanvraag: 29 juni 2021, 14:00:00 CE(S)T
 • Beoordeling

  De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van vier hoofdcriteria:

  1. Relevantie voor het hoger onderwijs
  2. Wetenschappelijke relevantie
  3. Wetenschappelijke kwaliteit
  4. Kwaliteit aanvrager(s)

  In de call for proposals worden de beoordelingscriteria nader toegelicht.

  Procedure

  De vooraanmeldingen worden beoordeeld door leden van de
  beoordelingscommissie(s) aan de hand van de criteria 1 en 4. Op basis van de vooraanmelding ontvangt de aanvrager een positief, dan wel negatief advies om het voorstel uit te werken tot een uitgewerkte aanvraag.

  Alle aanvragen worden eerst voor commentaar voorgelegd aan (enkele) leden van een beoordelingscommissie (de preadviseurs). U als hoofdaanvrager ontvangt vervolgens de geanonimiseerde preadviezen op de aanvraag. U hebt daarna minimaal vijf werkdagen de gelegenheid om een weerwoord te formuleren. De aanvragen, preadviezen en weerwoorden fungeren als startpunt voor de bespreking door de beoordelingscommissie. De commissie stelt naar aanleiding van de bespreking een schriftelijk advies op voor de programmacommissie over de kwaliteit en prioritering van de aanvragen. Dit advies baseert zij op de beoordelingscriteria.

  De commissie formuleert een advies aan de programmacommissie hoger onderwijs omtrent het toekennen en afwijzen van de aanvragen. De programmacommissie hoger onderwijs neemt het besluit over het al dan niet van subsidie.

  Meer informatie over de procedure kunt u vinden in de call for proposals

 • Heeft u al een account in Isaac?
 • Heeft u de intentieverklaring ingediend?
 • Heeft u de vooraanmelding ingediend?
 • Heeft u het aanvraagformulier ingevuld?
 • Is de verklaring door hoofdaanvrager ondertekend?
 • Hebben de medeaanvragers een akkoordverklaring ondertekend?
Aanvragen in ISAAC