Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2024

In deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het Nederlandse aandeel in de Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2024. TALIS is geïnitieerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). TALIS bestaat sinds 2008 en wordt in 2024 voor de vierde keer uitgevoerd. TALIS maakt een vergelijking mogelijk tussen onderwijssystemen, waardoor deelnemende landen inzicht krijgen in de uitdagingen waar landen voor staan en welke onderwijsbenadering zij hanteren.

NWO-netwerk gehackt

Het netwerk van NWO is voorlopig niet benaderbaar. De servers zijn gehackt. Op dit moment is alles erop gericht om het huidige probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Het is op dit moment niet te zeggen hoelang deze situatie gaat duren. Lees meer

TALIS maakt een vergelijking mogelijk tussen onderwijssystemen, waardoor deelnemende landen inzicht krijgen in de uitdagingen waar landen voor staan en welke onderwijsbenadering zij hanteren.

Het subsidiebudget voor deze subsidieronde TALIS 2024 bedraagt € 1,2 miljoen euro. Dit budget is bedoeld voor het onderzoek onder leraren en schoolleiders die werkzaam zijn in groep 3 t/m 8 van het (speciaal) basisonderwijs (ISCED 1) en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (ISCED 2). Er zal 1 voorstel worden toegewezen.

 • Waarvoor

  In deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het Nederlandse aandeel in de Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2024. TALIS is geïnitieerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). TALIS bestaat sinds 2008 en wordt in 2024 voor de vierde keer uitgevoerd. In TALIS staan de leer- en werkomstandigheden van leraren in groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs centraal. Het onderzoek levert betrouwbare internationaal vergelijkbare data over kernthema’s uit het lerarenbeleid. Het onderzoek wordt afgenomen onder leraren en schoolleiders. De uitkomsten zijn toegankelijk voor diverse partijen en kunnen indien nodig gebruikt worden bij ander (beleids)onderzoek.

 • Voor wie

  In deze ronde kunnen consortia een aanvraag indienen. Daarmee wordt een samenwerkingsverband bedoeld tussen onderzoekers verbonden aan (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden én instellingen voor hoger beroepsonderwijs of andere onderzoeksinstellingen in Nederland die onafhankelijk onderwijsonderzoek doen.
  Aan een consortium moeten in ieder geval onderzoekers verbonden aan universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden deelnemen.

 • Wat aanvragen

  Het subsidiebudget voor deze bedraagt € 1,2 miljoen euro. Dit budget is bedoeld voor het onderzoek onder leraren en schoolleiders die werkzaam zijn in groep 3 t/m 8 van het (speciaal) basisonderwijs (ISCED 1) en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (ISCED 2). U kunt subsidie aanvragen voor personele kosten én materiële kosten die direct aan het project verbonden zijn.

 • Wanneer

  De deadline voor het indienen van een intentieverklaring is 28 januari 2021, om 14:00:00 CE(S)T.

  De deadline voor het indienen van aanvragen is 2 maart 2021, om 14:00:00 CE(S)T

 • Beoordeling

  Criteria

  De onderzoeksvoorstellen voor deze call for proposals worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  1. Kwaliteit van het onderzoeksplan (40%)
  2. Kwaliteit van de aanvrager(s) (30%)
  3. Kennisbenutting (30%)

  Op alle criteria moet ten minste sprake zijn van een kwalificatie ‘goed’ om in aanmerking te komen voor subsidietoekenning.

  Procedure

  Alle ontvankelijk verklaarde aanvragen worden eerst voor commentaar voorgelegd aan (enkele) leden van de beoordelingscommissie (de preadviseurs). U ontvangt als hoofdaanvrager vervolgens de geanonimiseerde preadviezen op de aanvraag. U hebt daarna vijf werkdagen de gelegenheid om een weerwoord te formuleren. De aanvragen, preadviezen en weerwoorden fungeren als startpunt voor de bespreking door de beoordelingscommissie. De commissie stelt naar aanleiding van de bespreking een schriftelijk advies op voor de programmacommissie over de kwaliteit en prioritering van de aanvragen per thema. Dit advies baseert zij op de beoordelingscriteria. Tot slot toetst de programmacommissie het advies van de beoordelingscommissie. Vervolgens stelt zij de definitieve kwalificaties vast en besluit zij welke aanvragen worden gehonoreerd.

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

 • Voorstel schrijven

  Het onderzoeksvoorstel bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Samenvatting (voor een breed publiek toegankelijk)
  • Beschrijving van het onderzoeksproject (o.a. opzet en methoden en planning)
  • Plan voor kennisbenutting
  • Beschrijving deskundigheid en samenwerking van de aanvragers

  Relevante informatie 

  NWO-disciplinecodes

  Code omgang met persoonlijke belangen

  Research Datamanagement

  Salaristabellen

 • Formulieren invullen

  Voor deze call vragen wij u naast het invullen van het aanvraagformulier ook om een begrotingsformat in een apart document te uploaden.

 • Voorbeelden