TIMSS en Peil.Rekenen-Wiskunde 2023

U kunt een aanvraag indienen voor het uitvoeren van het Nederlandse deel van het programma Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2023 en het peilingsonderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden op het gebied van rekenen-wiskunde van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs en leerlingen in het laatste leerjaar van het speciaal (basis)onderwijs.

Wijziging oorspronkelijke sluitingsdatum

Vanwege een hack van het netwerk van NWO heeft het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 tot 22 maart stilgelegen. NWO heeft op 22 maart de definitieve aangepaste deadlines bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.

Herstart subsidieproces NWO  Veelgestelde vragen

 • Waarvoor

  Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het Nederlandse deel van TIMSS 2023 en het peilingsonderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden op het gebied van rekenen-wiskunde van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs en leerlingen in het laatste leerjaar van het speciaal (basis)onderwijs.

 • Voor wie

  De uitnodiging tot het indienen van een subsidieaanvraag, gaat uit naar onderzoekers aan kennisinstellingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium.

 • Wat aanvragen

  Voor deze subsidieronde is een budget van € 1.355.000 beschikbaar. Er kan financiering worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het onderzoek verbonden personele als materiële kosten.

 • Wanneer

  De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen is 30 maart 2021, om 14:00 uur. De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 15 april 2021, om 14:00 uur.

 • Beoordeling?

  Criteria

  • De kwaliteit van het onderzoeksplan voor het Nederlandse deel van TIMSS en het peilingsonderzoek (35%)
  • De kwaliteit van het beoogde instrumentarium voor het peilingsonderzoek (20%)
  • De kwaliteit van het afnamedesign en het plan voor werving, feedback en kennisverspreiding voor het Nederlandse deel van TIMSS en het peilingsonderzoek (20%)
  • De kwaliteit van het consortium (15%) Financiën en begroting (10%)

  Procedure

  • Publicatie van de call
  • Indienen van intentieverklaringen
  • Indienen van aanvragen
  • In behandeling nemen van de aanvragen
  • Preadviezen door beoordelingscommissie
  • Interview met aanvragers en beoordelingscommissie
  • Beoordeling door de beoordelingscommissie Besluit door de programmacommissie

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

 • Voorstel schrijven

  In dit voorstel beschrijft u een onderzoeksplan voor het uitvoeren van het Nederlandse deel van TIMSS en het peilingsonderzoek rekenen-wiskunde. Voor het uitwerken van de beschrijving van het onderzoeksproject verwijzen wij u, naast de call for proposals TIMSS en Peil.Rekenen-Wiskunde 2023, ook naar de reviewstudie (Hickendorff et al., 2017), het addendum bij de reviewstudie, de domeinbeschrijving van SLO en de informatiebijlages voor TIMSS 2023 op de financieringspagina.

  Relevante informatie

  NWO-disciplinecodes

  Code omgang met persoonlijke belangen

  Research Datamanagement

  Salaristabellen

 • Formulieren invullen

  Voor deze call vragen wij u om naast het aanvraagformulier ook een begrotingsformat mee te sturen.

Let op: Vanwege een hack van het netwerk van NWO is het subsidieproces voor alle rondes van NWO, inclusief die van de regieorganen SIA en NRO, vanaf medio februari 2021 stilgelegd. De nieuwe sluitingsdatum voor deze call is op 22 maart bekendgemaakt. Let op: de callteksten, te downloaden via onze website, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De nieuwe deadlines vindt u op onze website en in de Staatscourant. Er wordt ook rechtstreeks aan indieners over gecommuniceerd.