Urgent onderzoek

Het NRO heeft in toenemende mate te maken met het uitzetten van onderzoek naar urgente vragen met een korte looptijd en een relatief klein bedrag waarbij het van belang is dat er snel gestart kan worden. De gebruikelijke procedure is hiervoor ongeschikt. In de nieuwe procedure urgent wordt gebruik gemaakt van een database waarin onderzoekers zich kunnen inschrijven.

Het NRO heeft in toenemende mate te maken met de wens om onderzoek uit te zetten naar urgente vragen met een korte looptijd en een relatief klein bedrag, waarbij het van belang is dat er snel gestart kan worden. De gebruikelijke procedure is hiervoor ongeschikt, onder andere vanwege de grote investering aan de kant van aanvragers en de langere doorlooptijd. Het NRO kent daarom sinds eind 2019 een procedure om relatief kort onderzoek naar urgente vragen snel te kunnen starten.

De procedure

Onderzoekers kunnen zich via een aanmeldformulier doorlopend inschrijven in een database van het NRO, waarin zij hun expertise(s) vastleggen. Onderzoekers kunnen op maximaal drie van de in het invulformulier weergeven hoofdthema’s aangeven dat zij een bepaalde expertise hebben. Daarnaast kunnen onderzoekers expertise aangeven op subthema’s binnen de drie gekozen hoofdthema’s. Er is geen restrictie verbonden aan het aantal te kiezen subthema’s. Daarnaast moet de onderzoeker aangeven of hij/zij gepromoveerd is. De onderzoeker is zelf verantwoordelijk voor een zo volledig mogelijk en correcte registratie in het aanvraagformulier.

Na registratie in de database ontvangt de onderzoeker een besluit van het NRO dat zij of hij geregistreerd staat en op basis van deze registratie uitnodigingen kan krijgen voor specifieke subsidierondes. Voor nieuwe subsidierondes geldt de datum van openstelling van de call for proposals als peildatum voor de database. Op basis van de registratie op deze peildatum wordt bepaald of onderzoekers de benodigde expertise hebben om in aanmerking te komen voor indiening.

Aanmelden voor urgent onderzoek

Per februari 2021 krijgt het NRO een nieuw, gebruiksvriendelijk registratiesysteem. Tot die tijd werken we met een tijdelijke oplossing en kunt u zich registreren door het webformulier op de programmapagina van Urgent onderzoek in te vullen en vervolgens te klikken op 'Indienen'.

Met het invullen van het formulier meldt u zich aan voor de database van onderzoekers voor urgent onderzoek van het NRO en geeft u het NRO toestemming deze gegevens op te slaan.

Het NRO gebruikt de gegevens voor geen andere doeleinden dan om een overzicht te krijgen van de onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van urgente onderzoeksprojecten en hun expertises, opdat zij door het NRO actief geattendeerd kunnen worden op het verschijnen van calls for proposals die aansluiten bij hun expertise.

Wanneer het NRO een call opent binnen procedure urgent, ontvangen geregistreerde onderzoekers met de passende opgegeven expertise hierover bericht. Op basis van de registratie in de database nodigt het NRO onderzoekers uit om een aanvraag in te dienen voor toekomstige specifieke subsidierondes voor urgent onderzoek.