Bijeenkomsten

Comenius Senior Fellow vervolgsessie (NL) | 18 november 2019 | Utrecht

De vervolgsessies vinden plaats nadat aanvragers het advies van de commissie over het wel/niet uitwerken van de vooraanmelding hebben ontvangen. De vervolgsessie is dan ook vooral bedoeld voor aanvragers die een positief advies hebben ontvangen. Tijdens deze vervolgsessie kunnen aanvragers de toelichting op het advies onder professionele begeleiding verwerken in het volledige voorstel. Ook zal er extra aandacht worden besteed aan het weerwoord

Comenius Senior Fellow follow-up session (English) | November 19 | Utrecht

The follow-up sessions take place after applicants have received the committee’s advice on whether or not to submit a full proposal. The follow-up sessions are therefore primarily intended for applicants who have received a positive advice. During this follow-up session, applicants can reflect on and incorporate the committee’s comments in the full proposal. Special attention will be paid to the rebuttal.

21 november: Mbo Onderzoeksdag 2019

De Mbo Onderzoeksdag is een platform voor docenten en andere werkenden in het mbo, om onderzoek te delen en contacten te leggen met onderzoekende collega’s. Op deze dag staat het delen van kennis centraal. Je kunt niet alleen een onderzoek presenteren, maar ook kennis nemen van het onderzoek van anderen. Presentatoren nemen ook deel aan bijdragen van andere presentatoren. Zo ontstaat een cyclus van kennis brengen, kennis ophalen en kennis delen.

27-29 november: EAPRIL2019 Conference

Van 27 t/m 29 november vindt de jaarlijkse EAPRIL Conference plaats in Tartu, Estland. Op de EAPRIL conferentie komen (docent-)onderzoekers bijeen om de huidige en toekomstige technologische uitdagingen binnen het onderwijs te beschrijven, te delen en hierover te discussiëren.

Comenius Teaching Fellow vervolgsessie (NL) | 2 december 2019 | Utrecht

De vervolgsessies vinden plaats nadat aanvragers het advies van de commissie over het wel/niet uitwerken van de vooraanmelding hebben ontvangen. De vervolgsessie is dan ook vooral bedoeld voor aanvragers die een positief advies hebben ontvangen. Tijdens deze vervolgsessie kunnen aanvragers de toelichting op het advies onder professionele begeleiding verwerken in het volledige voorstel.

Comenius Teaching Fellow vervolgsessie (NL) | 3 december 2019 | Utrecht

De vervolgsessies vinden plaats nadat aanvragers het advies van de commissie over het wel/niet uitwerken van de vooraanmelding hebben ontvangen. De vervolgsessie is dan ook vooral bedoeld voor aanvragers die een positief advies hebben ontvangen. Tijdens deze vervolgsessie kunnen aanvragers de toelichting op het advies onder professionele begeleiding verwerken in het volledige voorstel.

Comenius Teaching Fellow follow-up session (English) | December 6 | Utrecht

The follow-up sessions take place after applicants have received the committee’s advice on whether or not to submit a full proposal. The follow-up sessions are therefore primarily intended for applicants who have received a positive advice. During this follow-up session, applicants can reflect on and incorporate the committee’s comments in the full proposal. Special attention will be paid to the project plan and the rebuttal (only applicable to Senior Fellow applications).