Bijeenkomsten

19 november: Conferentie ‘Kennis laten stromen’

Op veel scholen staat professionalisering van docenten hoog op de agenda. Van docenten wordt verwacht dat hun kennis up-to-date is en dat ze hun onderwijs verder verbeteren. Een ontwikkelgroep of onderzoeksgroep blijkt een goede manier voor het benutten van kennis. Het verspreiden van die kennis binnen de school lukt vaak niet, maar is wél wenselijk en ook mogelijk. Tijdens de conferentie ‘Kennis laten stromen’ op 19 november 2018 leert u van docenten en schoolleiders die veel ervaring hebben met deze thema‘s.

21 november: Mbo Onderzoeksdag 2019

De Mbo Onderzoeksdag is een platform voor docenten en andere werkenden in het mbo, om onderzoek te delen en contacten te leggen met onderzoekende collega’s. Op deze dag staat het delen van kennis centraal. Je kunt niet alleen een onderzoek presenteren, maar ook kennis nemen van het onderzoek van anderen. Presentatoren nemen ook deel aan bijdragen van andere presentatoren. Zo ontstaat een cyclus van kennis brengen, kennis ophalen en kennis delen.