Bijeenkomsten

25 oktober: Symposium Zelfregulatie

Ondersteunen van zelfregulatie: effecten op het verwerven van domein-specifieke vaardigheden en zelfregulatievaardigheden. Deze conferentie zal handvatten bieden voor voor leerkrachten die leerlingen daarbij willen ondersteunen.