Nieuws

Ambities op terrein open science in stroomversnelling

Op 9 februari 2017 overhandigde NWO, samen met 9 andere partijen, het Nationaal Plan Open Science aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het plan is een volgende stap in het realiseren van vrije toegang tot alle wetenschappelijke artikelen en optimaal hergebruik van onderzoeksdata.

Nu aanvragen voor Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA)

Het NRO lanceert een call for proposals voor het ‘Project Onderwijs-Arbeidsmarkt’ (POA) (2018-2026). De ministeries van OCW, EZ, BZK en SZW willen hier budget voor beschikbaar stellen. Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van onderzoek betreffende het POA in de jaren 2018-2019.

ZonMW-subsidieoproep ‘Kwaliteit Kinderopvang’

Het onderzoeksprogramma Kwaliteit Kinderopvang heeft als doel een betere verbinding tot stand te brengen tussen de praktijk van de kinderopvang en de wetenschap en zo tot betere inzichten te komen wat werkt en wat niet en waarom.
Er kunnen tot 21 maart 2017, 14:00 uur aanvragen worden ingediend via ProjectNet.

Nieuw onderzoeksprogramma ‘Gedrag en (passend) onderwijs’

In maart verwacht het NRO subsidie beschikbaar te kunnen stellen voor praktijkgericht onderzoek en reviews naar ‘gedrag en (passend) onderwijs’. Leraren, in alle onderwijssectoren, vinden passend onderwijs vaak een belasting. Vooral de omgang met en aanpak van leerlingen met probleemgedrag vinden zij moeilijk. Het ministerie van OCW stelt de middelen beschikbaar voor dit onderzoeksprogramma.

Leerkrachtgedrag als model voor positieve relaties tussen basisschoolleerlingen

De leerkracht heeft een belangrijke rol in de relaties tussen klasgenoten. Een meester of juf staat model voor de omgang tussen leerlingen. Is de leerkracht voornamelijk positief, dan laten leerlingen pro-sociaal gedrag zien, vinden zij elkaar aardig en is er weinig hiërarchie in de klas. Heeft een leerkracht echter veel conflict met leerlingen, dan vertonen leerlingen meer agressie en vinden zij elkaar vaker onaardig. Dat schrijft Marloes Hendrickx (Universiteit Utrecht) in haar proefschrift.

Duidelijkheid gewenst over doelen burgerschapsonderwijs en loopbaanoriëntatie in het mbo

Alle mbo’s besteden aandacht aan burgerschapsonderwijs en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), maar vullen deze op een verschillende manier in. Er is niet altijd grip op de kwaliteit ervan en ook de beoordeling van studenten blijkt soms een uitdaging. Docenten en beleidsmedewerkers hebben mede daarom behoefte aan houvast: wat is ‘goed’ burgerschap en wat is een ‘goede’ LOB. Daarover bestaat geen eenduidigheid.