Nieuws

Oproep kandidaatstelling evaluatie participatiedecreet Vlaanderen

De afdeling Strategische Beleidsondersteuning van het (Vlaams) Departement Onderwijs en Vorming nodigt ook Nederlandse instellingen (hogescholen en universiteiten) en organisaties (studie- en adviesbureaus) uit om zich (al dan niet in partnerschap met een Vlaamse instelling) kandidaat te stellen voor de evaluatie van het participatiedecreet.

Talis 2018 – Doe mee en laat je stem horen!

Wil je ook weten of jij en je collega’s op jouw school meer of minder tijd aan niet-lesgebonden taken besteden dan op andere scholen? Of de professionaliseringsactiviteiten waaraan je deelneemt wel zo effectief zijn? En welke goede praktijkvoorbeelden er te halen zijn uit andere landen? Vraag je schoolleider of jouw school is geselecteerd voor Talis 2018.

Nederlandse leerlingen presteren goed in lezen, maar er zijn verschillen tussen scholen

Nederlandse leerlingen uit groep 6 van het basisonderwijs hebben wederom bovengemiddeld gepresteerd op internationale leestoetsen. Dit blijkt uit de nieuwste resultaten van de Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS-2016). Wel is Nederland gezakt op de internationale ranglijst: naar de veertiende plek. Wat PIRLS-2016 ook laat zien, is dat de school waar de leerling onderwijs krijgt, sterk bepalend is voor hoe een leerling scoort op leesvaardigheid.

Werkplaatsen onderwijsonderzoek in het MBO

Het ministerie van OCW stelt financiering beschikbaar voor een pilot met twee werkplaatsen onderwijsonderzoek in het MBO. Deze werkplaatsen zijn een samenwerking tussen één of meer mbo-instellingen, universiteiten en hogescholen, waarbij zij gezamenlijk bepalen waarnaar onderzoek wordt uitgevoerd en hoe dit wordt opgezet.

Route Jeugd tijdens NWA-routes conferentie

De NWA-route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs heeft zich gepresenteerd tijdens de NWA-routes conferentie op 31 oktober 2017. Het programma van de dag was samengesteld op basis van de wensen die leven binnen de NWA-routes.