Nieuws

Praten over het leerproces bevordert metacognitieve vaardigheden van leerlingen

De poster Denken om te leren helpt leraren om leerlingen te stimuleren hun eigen leerproces te reguleren. Leerlingen zijn zich bewuster van hun eigen leerproces, denken er meer over na en weten het ook beter te verwoorden. Dit blijkt uit onderzoek van Hogeschool De Kempel in de groepen 6, 7 en 8 van acht basisscholen. Een mooi neveneffect is volgens lector Jos Castelijns dat “de leraren ook zelf meer feedback geven en leerlingen stimuleren elkaar feedback te geven”.

Aandacht voor “Gelijke Kansen”

Niet alle leerlingen en studenten krijgen de kans het onderwijs te volgen dat bij hun niveau past. Zo lopen kinderen met laagopgeleide of armere ouders meer kans een lager advies te krijgen dan hun Cito-score, dan kinderen met hoogopgeleide of rijke ouders. Die laatste kinderen krijgen vaker een hoger advies dan hun Cito-score uitwijst. Hoe kunnen we leerlingen van verschillende komaf toch dezelfde kansen geven om hun talenten ten volle te ontplooien?

Keuzewijzer helpt het speciaal (basis)onderwijs leerlingen in leerroutes te plaatsen

Zes scholen voor speciaal (basis)onderwijs wilden weten hoe zij de ontwikkelingsperspectieven van hun leerlingen beter kunnen vormgeven. Daartoe is een hulpmiddel, de keuzewijzer ontwikkeld. Daarmee kunnen scholen hun advies voor de leerroute van leerlingen op meer gegevens baseren. De keuzewijzer kijkt naar toetsgegevens, IQ en naar stimulerende of belemmerende factoren als executieve functies en werkhouding. Er is echter nog geen positief effect gevonden op de prestaties van de leerlingen.

Leerlingen leren beter lezen met oefensoftware

Leerlingen die oefensoftware gebruiken bij het leren lezen, boeken meer leerwinst bij het technisch lezen. Hoe vaker ze oefenen met de software, hoe meer leerwinst. Ook op spelling en letterkennis gaan de leerlingen meer vooruit, alleen minder duidelijk. De frequentie van het gebruik had geen effect op spelling en letterkennis. Dit blijkt uit praktijkgericht onderwijsonderzoek van de Radboud Universiteit in samenwerking met Hogeschool Rotterdam en Uitgeverij Zwijsen.

Oproep voor bijdrage aan: Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs (NWA)

In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda – Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs zal er een voorstel voor een groot onderzoeksproject met vijf deelprojecten worden gevormd. Het onderzoeksproject richt zich op jeugd en onderwijs en meer specifiek op ‘diversiteit en ongelijkheid’. U kunt zich aanmelden voor deelname aan één van de deelprojecten.

Inschrijving geopend onderzoeksconferentie Onderwijs en ICT

Ben je geïnteresseerd in wetenschappelijke inzichten in onderwijs en ict? Kom dan op woensdag 28 juni 2017 naar de Onderzoeksconferentie: een gezamenlijk initiatief van Kennisnet en het NRO. Op de Onderzoeksconferentie word je snel op de hoogte gebracht van de nieuwste wetenschappelijke inzichten in ict en onderwijs. De inschrijvingen zijn inmiddels gestart.

16 juni: Bessensap 2017 (NWO-event)

Op vrijdag 16 juni is het zover, Bessensap editie 2017! Zo’n 400 journalisten, persvoorlichters en onderzoekers ontmoeten elkaar in de Rode Hoed in Amsterdam om te netwerken en kennis uit te wisselen over recente ontwikkelingen in de wetenschap en wetenschapscommunicatie.