NRO-blog

Dit blog wordt vanaf oktober 2016 niet meer alleen bijgehouden door NRO-directeur Jelle Kaldewaij maar door een keur aan NRO-medewerkers.

Hoe we onderwijs en onderzoek weer bij elkaar kunnen brengen

Voor het Nederlandse onderwijsonderzoek dreigt een impasse. Te hoge onderzoeksdruk voor scholen. Te weinig relevante data voor onderzoekers, beleidsmakers en scholen zelf. Hoe kom je daaruit? Allereerst door de scholen minder te belasten met onderzoeken. En ten tweede door scholen van relevante onderzoeksresultaten te voorzien. Met deze uitgangspunten gaat dan ook in 2017 het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs aan de slag.

We verbinden ons suf

Jeukwoorden. In NRC-Handelsblad schrijft Japke Bouma er wekelijks een column over. ‘In onze hybride organisatiestructuur anticiperen we volgens een structurele fast forward werkwijze aan het implementeren van een robuuste visie richting de toekomst.’ Dat soort formuleringen.

De 4 tips van Pedro de Bruyckere om onderwijsmythes te herkennen

Bezoekers aan het Lerarencongres van de OnderwijsCoöperatie konden zaterdag, naast alle kleinere workshops, ook genieten van een lesje ‘mythes ontkrachten’ door Pedro De Bruyckere. Met enkele recente voorbeelden illustreerde hij allereerst hoeveel onderwijsmythes er in omloop zijn. Het goede nieuws dat hij vervolgens bracht: met een beetje gezond verstand en De Bruyckeres vierstappenplan kan elke leraar zich hiertegen wapenen.

“CPB zit ernaast, of NRO doet zijn werk niet goed”: een rare keuze

Sommige conclusies in het CPB-rapport Kansrijk Onderwijsbeleid hebben tot flinke discussies geleid. Stevige kritiek werd geuit door Herman van de Werfhorst en Thijs Bol aan de hand van het voorbeeld: ‘homogene groepen in het basisonderwijs zijn beter’. Ferry Haan legt in zijn blogpost op Didactiefonline een relatie met het werk van het NRO en betrekt de stelling dat ófwel het CPB te weinig profiteert van inzichten die het onderzoek van het NRO oplevert ófwel dat het NRO inferieur onderzoek subsidieert. Dit is een onjuiste tegenstelling die om een reactie vraagt.

NRO-Congres voor onderwijs en onderzoek

Onder de titel ‘Samen op expeditie!’ vond op 4 november het eerste NRO-congres plaats. Het werd een dag óver ontmoeting van onderzoek en praktijk, maar vooral ook een dag waarin die ontmoeting concreet gestalte kreeg. Voor het NRO was het een onvergetelijke ervaring om zo zijn centrale missie om praktijk en onderzoek te verbinden, werkelijkheid te zien worden, en daarin de steun te ervaren van vele betrokken organisaties en individuen.

Onderzoek naar Open en Online Hoger Onderwijs (blog)

Op 19 mei organiseerde SURF een startbijeenkomst over de projecten uit de Stimuleringsregeling ‘Open en Online Onderwijs 2015’. Het NRO en OCW investeren samen in onderzoek dat niet alleen deze projecten volgt en evalueert, maar ook kijkt naar een aantal algemene onderwijskundige vragen die voortvloeien uit deze manier van onderwijs. We zijn om diverse redenen blij met zo’n combinatie van vernieuwingsprojecten en onderzoek.

Nationale Wetenschapsagenda: nu vragen indienen!

Dit jaar zal een Nationale Wetenschapsagenda worden opgesteld. De eerste stap in het proces om te komen tot zo’n agenda is een uitnodiging aan iedereen in Nederland om te komen met vragen. Deze kunnen tot 1 mei worden ingediend en van een toelichting worden voorzien op www.wetenschapsagenda.nl. Vervolgens gaan jury’s ermee aan de slag voor een eerste selectie.