NRO-nieuws

Tien onderwijsinnovatieprojecten in het hoger onderwijs van start

Tien docenten gaan hun visie en plannen voor onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs waarmaken. Dit doen zij met een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro, waarmee ze in hun eigen onderwijs een kleinschalige innovatie en verbetering kunnen doorvoeren. De tien projecten die dit jaar starten zijn gericht op het bevorderen van gelijke kansen voor alle studenten in het hoger onderwijs.

Binnenkort open voor aanvragen: ‘onderzoek naar vijf innovatiecentra vve’

Binnenkort opent het NRO een call for proposals voor ‘onderzoek naar vijf innovatiecentra vve’. Tot 9 mei 2017, 14:00 uur, is het mogelijk onderzoeksvoorstellen in te dienen voor ‘onderzoek naar vijf innovatiecentra vve’. Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van onderzoek naar vijf innovatiecentra vve. Ieder innovatiecentrum bestaat uit een gemeente en voorscholen, eventueel aangevuld met overige instellingen.

Ambities op terrein open science in stroomversnelling

Op 9 februari 2017 overhandigde NWO, samen met 9 andere partijen, het Nationaal Plan Open Science aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het plan is een volgende stap in het realiseren van vrije toegang tot alle wetenschappelijke artikelen en optimaal hergebruik van onderzoeksdata.

Nu aanvragen voor Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA)

Het NRO lanceert een call for proposals voor het ‘Project Onderwijs-Arbeidsmarkt’ (POA) (2018-2026). De ministeries van OCW, EZ, BZK en SZW willen hier budget voor beschikbaar stellen. Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van onderzoek betreffende het POA in de jaren 2018-2019.

Nieuw onderzoeksprogramma ‘Gedrag en (passend) onderwijs’

In maart verwacht het NRO subsidie beschikbaar te kunnen stellen voor praktijkgericht onderzoek en reviews naar ‘gedrag en (passend) onderwijs’. Leraren, in alle onderwijssectoren, vinden passend onderwijs vaak een belasting. Vooral de omgang met en aanpak van leerlingen met probleemgedrag vinden zij moeilijk. Het ministerie van OCW stelt de middelen beschikbaar voor dit onderzoeksprogramma.

Leerkrachtgedrag als model voor positieve relaties tussen basisschoolleerlingen

De leerkracht heeft een belangrijke rol in de relaties tussen klasgenoten. Een meester of juf staat model voor de omgang tussen leerlingen. Is de leerkracht voornamelijk positief, dan laten leerlingen pro-sociaal gedrag zien, vinden zij elkaar aardig en is er weinig hiërarchie in de klas. Heeft een leerkracht echter veel conflict met leerlingen, dan vertonen leerlingen meer agressie en vinden zij elkaar vaker onaardig. Dat schrijft Marloes Hendrickx (Universiteit Utrecht) in haar proefschrift.