NRO-nieuws

Ambities op terrein open science in stroomversnelling

Op 9 februari 2017 overhandigde NWO, samen met 9 andere partijen, het Nationaal Plan Open Science aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het plan is een volgende stap in het realiseren van vrije toegang tot alle wetenschappelijke artikelen en optimaal hergebruik van onderzoeksdata.

Nu aanvragen voor Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA)

Het NRO lanceert een call for proposals voor het ‘Project Onderwijs-Arbeidsmarkt’ (POA) (2018-2026). De ministeries van OCW, EZ, BZK en SZW willen hier budget voor beschikbaar stellen. Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van onderzoek betreffende het POA in de jaren 2018-2019.

Nieuw onderzoeksprogramma ‘Gedrag en (passend) onderwijs’

In maart verwacht het NRO subsidie beschikbaar te kunnen stellen voor praktijkgericht onderzoek en reviews naar ‘gedrag en (passend) onderwijs’. Leraren, in alle onderwijssectoren, vinden passend onderwijs vaak een belasting. Vooral de omgang met en aanpak van leerlingen met probleemgedrag vinden zij moeilijk. Het ministerie van OCW stelt de middelen beschikbaar voor dit onderzoeksprogramma.

Vooraankondiging call ‘onderzoek naar vijf innovatiecentra vve’

Het NRO verwacht in maart 2017 een call for proposals te lanceren voor ‘onderzoek naar vijf innovatiecentra vve’. Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van onderzoek naar vijf reeds geselecteerde innovatiecentra vve. Ieder innovatiecentrum bestaat uit een gemeente en voorscholen, eventueel aangevuld met overige instellingen. Het doel van het onderzoek is […]

NRO-subsidie voor onderzoek naar de kennis van exacte vakken onder basisschoolleerlingen

De Universiteit Twente zal de Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) in 2019 in Nederland uitvoeren. UT-onderzoekers toetsen daarin de kennis van leerlingen in het basisonderwijs in de exacte vakken, met behulp van een internationale TIMSS-toets voor het basisonderwijs. Nederland is een van de bijna 60 landen die deelnemen aan het grootschalige internationaal […]

Vooraankondiging call ‘Project Onderwijs-Arbeidsmarkt’

Het NRO verwacht in februari 2017 een call for proposals te lanceren voor het ‘Project Onderwijs-Arbeidsmarkt’ (POA). De ministeries van OCW, EZ, BZK en SZW stellen hier naar verwachting budget voor beschikbaar. Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van onderzoek betreffende het POA in de jaren 2018-2019.

Peilingsonderzoeken schooljaar 2017-2018

Onder de naam Peil.onderwijs voert de Inspectie van het Onderwijs regie over de peilingsonderzoeken in het primair onderwijs. Peilingsonderzoek brengt in kaart wat leerlingen kennen en kunnen; het gaat om kennisvaardigheden en houding en kan zowel het leerproces als het leerresultaat betreffen. Het biedt in de volle breedte zicht op resultaten, ontwikkelingen in resultaten en resultaten in relatie tot het onderwijsleerproces (aanbod, tijd en kwaliteit).