Deadlines

10 november: aanvragen KIEM Creatieve Industrie voor HBO (NWO-financiering)

Lectoren en docent-onderzoekers van hogescholen kunnen financiering aanvragen waarmee kleine, doelgerichte projecten met betrekking tot de Creatieve Industrie kunnen worden gestart. Hierdoor kan de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek versneld worden. KIEM heeft daarmee een katalysator functie voor de aansluiting van het praktijkgericht onderzoek op de de Kennis en Innovatie agenda 2016-2019 van CLICKNL. Waarvoor […]

30 november: aanvragen KIEM Creatieve Industrie (NWO-financiering)

Tot 30 november 2017, 14 uur, staat de NWO KIEM-regeling voor de Creatieve Industrie open voor aanvragen. Deze regeling financiert en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en (MKB-)bedrijven op het terrein van de creatieve industrie. Lectoren kunnen als mede-aanvrager optreden. Met behulp van een KIEM-financiering kunnen consortia (bestaande uit minimaal één onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal [...]