Deadlines

Let op: Subsidierondes met een deadline vóór 1 juli 2020 zijn verschoven i.v.m. de maatregelen die het kabinet neemt in de aanpak van het coronavirus. Bekijk deze webpagina van NWO voor uitgebreidere informatie over de maatregelen die NWO neemt i.v.m. het coronavirus en de richtlijnen voor subsidierondes.

Doorlopend aanvragen: Lerarenagenda Ondersteuningssubsidie

Het NRO biedt de mogelijkheid om onderzoeksgerelateerde en kennisbenuttingsactiviteiten die op kleine schaal plaatsvinden gedeeltelijk te financieren, indien deze activiteiten aansluiten bij de doelstellingen van het NRO-programma Lerarenagenda. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient de activiteit voor een groot deel door een andere partij te worden gefinancierd.