Deadlines

28 februari: aanvragen Take-off

De zesde ronde van Take-off, een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap, is open voor aanvragen. Aanvragen voor haalbaarheidsstudies of vroegefasetrajecten, binnen de wetenschapsgebieden bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma, kunnen tot dinsdag 28 februari 2017, 14:00 uur worden ingediend.

2 maart: aanvragen Internationalisering in de geesteswetenschappen

Dit NWO-financieringsinstrument is bedoeld om samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse onderzoeksgroepen op het terrein van de Geesteswetenschappen te bevorderen. NWO wil bovendien de vorming van internationale netwerken in de Geesteswetenschappen versterken en geesteswetenschappelijke aanvragen bij internationale instellingen stimuleren.

10 november: aanvragen KIEM Creatieve Industrie voor HBO

Lectoren en docent-onderzoekers van hogescholen kunnen financiering aanvragen waarmee kleine, doelgerichte projecten met betrekking tot de Creatieve Industrie kunnen worden gestart. Hierdoor kan de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek versneld worden. KIEM heeft daarmee een katalysator functie voor de aansluiting van het praktijkgericht onderzoek op de de Kennis en Innovatie agenda 2016-2019 van CLICKNL. Waarvoor […]