Overkoepelend

Doorlopend aanvragen: Lerarenagenda Ondersteuningssubsidie

Het NRO biedt de mogelijkheid om onderzoeksgerelateerde en kennisbenuttingsactiviteiten die op kleine schaal plaatsvinden gedeeltelijk te financieren, indien deze activiteiten aansluiten bij de doelstellingen van het NRO-programma Lerarenagenda. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient de activiteit voor een groot deel door een andere partij te worden gefinancierd.