Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro voor 38 docenten

Het NRO kent namens het ministerie van OCW 38 bevlogen docenten een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro toe. Hiermee kunnen zij in hun eigen onderwijs een kleinschalige innovatie doorvoeren. De 38 nieuwe Teaching Fellows treden toe tot het ComeniusNetwerk van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen tijdens het Comenius Festival op 6 juni 2019.

Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma wordt uitgevoerd door het NRO en stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen en doordat zij worden opgenomen in het ComeniusNetwerk kunnen zij zich samen met andere onderwijsvernieuwers inzetten voor de verbetering van het hoger onderwijs.

De komende jaren zal het Comeniusprogramma uitgroeien tot een programma dat jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk maakt. Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen, wil de overheid nadrukkelijk ook een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten.

Binnen het Comeniusprogramma zijn er drie soorten beurzen. Per beurs gelden verschillende eisen aan het dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager.

  • Teaching Fellows, voor een innovatie binnen één cursus of onderwijsonderdeel (50.000 euro)
  • Senior Fellows, voor innovatie binnen een gehele opleiding (100.000 euro)
  • Leadership Fellows, voor een innovatie gericht op één of meerdere faculteiten, of een hele instelling (250.000 euro)

Thema’s

Er kon in deze ronde ingediend worden voor de volgende thema’s:

  • International classroom
  • Slimmer en beter leren met ICT
  • Aandacht voor studentenwelzijn
  • Vrije thema De Waarde(n) van weten

» Bekijk de samenvattingen van alle toegekende Comeniusprojecten