Comeniusbeurzen 2020 – voorlichtingsbijeenkomsten door heel Nederland

Op verschillende data in juni en juli organiseert het NRO voorlichtingsbijeenkomsten over het Comeniusprogramma. Deze bijeenkomsten zijn voor docenten van hbo en wo- instellingen die overwegen een aanvraag in te dienen voor de Comeniusbeurzen van 2020. Ook medewerkers van (centrale) beleidsafdelingen die zich, bijvoorbeeld, met subsidie-advies en/of HR-beleid bezighouden zijn van harte welkom. Op verzoek van de instellingen vinden de voorlichtingsbijeenkomsten dit jaar op verschillende data en locaties plaats, zodat docenten in het hoger onderwijs zoveel mogelijk kans krijgen een bijeenkomst bij te wonen. Daarnaast kunnen hbo-docenten die overwegen een aanvraag in te dienen zich tijdens de bijeenkomst inschrijven voor schrijfsessies in het najaar. De schrijfsessies bieden expliciete schrijftijd en handvatten voor het schrijven van een aanvraag.

Het NRO geeft op 6 verschillende locaties in Nederland voorlichting over het Comeniusprogramma. De voorlichtingsmiddag biedt algemene informatie over de opzet van het Comeniusprogramma, de drie beurzen en de inhoudelijke thema’s. De indiening- en beoordelingsprocedures komen aan bod en deelnemers kunnen vragen stellen over het schrijven van een voorstel en de procedure. Daarnaast delen laureaten hun ervaringen. Tot slot krijgen alle deelnemers een voorproefje van de inhoud van de aankomende schrijfsessies.

Schrijf je in!

De locaties en data voor voorlichtingssessies zijn:

11 juni Venlo

13 juni Zwolle

14 juni Groningen

1 juli Den Haag

2 juli Amsterdam

8 juli Utrecht

Schrijfsessies hbo-aanvragers

Op de voorlichtingsbijeenkomsten voor wo en hbo aanstaande juni en juli volgt een aankondiging en voorproefje van de schrijfsessies voor hbo-docenten die een aanvraag voor de Teaching Fellow- en Senior Fellow-beurzen willen indienen. Deze sessies worden gehouden in het najaar van 2019. Deze sessies hebben als doel om hbo- aanvragers in de gelegenheid te stellen hun aanvraag verder aan te scherpen, zodat onderwijsinnovatie in het hbo meer kans krijgt op honorering.

Comeniusbeurzen 2020

De Calls for Proposals voor de beurzen worden begin juni gepubliceerd.
De eerste informatie over de procedure voor 2020 staat vermeld in het overzicht van veelgestelde vragen op de NRO-website.

De thema’s voor 2020 zijn:

  • Inclusief onderwijs
  • Bildung/ Identiteitsvorming
  • Verbinding met de samenleving
  • Vrij thema: waarde(n) van weten

Comeniusprogramma in het kort

Het Comeniusprogramma biedt beurzen voor onderwijsinnovatieprojecten aan zogenoemde Teaching Fellows, Senior Fellows en Leadership Fellows. Het programma is opgezet om docenten in staat te stellen hun visie en plannen voor onderwijsvernieuwing waar te maken. Met de beurs kunnen zij onderwijsinnovaties en verbeteringen doorvoeren in de context van een opleidingsonderdeel (bijvoorbeeld een cursus, leerlijn of track).

» Meer informatie over het Comeniusprogramma