Comeniusnetwerk van start – Onderwijsvernieuwers gaan van elkaar leren

Vandaag gaat het Comeniusnetwerk in het bijzijn van minister Ingrid van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van start. Dat is een nieuw platform voor docenten aan universiteiten en hogescholen die zich inzetten voor innovatie in het hoger onderwijs. Het netwerk, dat is ondergebracht bij de KNAW, zal een ontmoetingsplaats zijn om ervaringen en ideeën uit te wisselen.

De minister heeft het initiatief genomen voor het netwerk om het belang van excellent hoger onderwijs te onderstrepen. Ze wil de docenten de tijd en ruimte geven om hun ideeën voor verbetering van het onderwijs te kunnen uitvoeren, en dat goed onderwijs en degenen die zich daar voor in zetten meer waardering krijgen.

Het Comeniusnetwerk telt nu een kleine honderd leden: de winnaars van een Comeniusbeurs (toegekend door het National Regieorgaan Onderwijsonderzoek) en de door het Interstedelijk Studenten Overleg(ISO) geselecteerde Docenten van het Jaar. Het zal de komende jaren groeien tot zo’n 250 leden. De leden houden zich bezig met onderwerpen als gepersonaliseerd onderwijs, diversiteit en toegankelijkheid van hoger onderwijs, slimmer leren met ICT, internationalisering en studentenwelzijn.

Nieuwe thema’s 2019

Tijdens de feestelijke lancering werden door minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ook de nieuwe thema’s voor de nieuwe ronde bekend gemaakt. Teaching Fellows en Senior Fellows dienen een aanvraag in binnen een van de volgende categorieën:

Voor de Leadership Fellows geldt dat de projecten aan moeten sluiten bij de onderwijsvisie van de eigen instelling.

De minister gaf aan in het bijzonder op zoek te zijn naar vernieuwingsprojecten waar studenten “als partners” worden ingezet. Waarin docenten én studenten – in een co-creatie – samen werken aan onderwijsvernieuwing.

Nieuwe Comeniusronde van start in juni

Begin juni wordt de call for proposals voor de nieuwe ronde voor de Comenius-beurzen gepubliceerd. Voor geïnteresseerden organiseert het NRO op vrijdag 8 juni een voorlichtingsbijeenkomst over het Comenius-programma. Aanmelden voor die bijeenkomst kan hier.