Convenant voor het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek tien jaar verlengd

Marjan Hammersma, secretaris-generaal van het Ministerie van OCW, en Stan Gielen, voorzitter van de raad van bestuur van NWO, hebben op 8 juni 2020 een nieuw convenant ondertekend voor het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek voor de komende tien jaar.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is in 2012 opgericht en werkt sindsdien aan de verbetering en vernieuwing van het onderwijs door middel van onderwijsonderzoek. Het NRO zorgt voor de coördinatie en financiering van het onderwijsonderzoek. Daarnaast stimuleert het de verbinding tussen onderzoek en de onderwijspraktijk en het -beleid. Het NRO is ondergebracht bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

In 2018 zijn de inspanningen van het NRO positief geëvalueerd. Mede op basis van deze evaluatie en de behoefte aan continuïteit hebben NWO en het Ministerie van OCW het convenant verlengd tot en met 31 december 2030. 

convenant NRO
Marjan Hammersma ondertekent, in videoverbinding met Stan Gielen, het convenant.

Belangrijke onderwijsvraagstukken

Bij de ondertekening lieten het Ministerie van OCW en NWO weten verheugd te zijn over het vernieuwde  convenant. Zowel Marjan Hammersma als Stan Gielen geven aan dat het NRO belangrijk werk verricht en benadrukken de centrale rol van het regieorgaan bij het onderzoek naar belangrijke onderwijsvraagstukken. De voorzitter van de stuurgroep van het NRO, Frank van der Duijn Schouten, wijst daarbij op het belang van de onafhankelijke positie die het NRO inneemt.

Gerard Baars, directeur van het NRO, ziet de verlenging van het convenant als een mijlpaal: “Het nieuwe convenant is tot stand gekomen door het goede werk van alle NRO-collega’s de afgelopen jaren. Dit zorgt ervoor dat we de komende tien jaar met onderwijsonderzoek een belangrijke rol kunnen blijven spelen in het versterken van de kwaliteit van het onderwijs.” De programmering van het NRO zal zich vooral richten op de grote vraagtukken die in de verschillende onderwijssectoren spelen en op de overgangen tussen de verschillende sectoren. Daarnaast gaat het NRO actief inzetten op het beter vindbaar en toegankelijk maken van onderzoeksresultaten, zodat de onderwijspraktijk en het -beleid kennis uit onderzoek nog beter kan benutten.