COVID-19 in het onderwijs

Corona-gerelateerd onderwijsonderzoek

De coronacrisis heeft veel impact op onderwijs: er leven veel vragen in het veld die nog onderzocht moeten worden. Op deze pagina vind je twee vragenlijsten waarmee je ons helpt tot een goed overzicht te komen en informatie die het NRO en de Kennisrotonde al voor jou gebundeld hebben.

Impact coronamaatregelen op het onderwijs:
hogere werkdruk, lager welzijn

De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor het onderwijs. Het NRO vroeg leraren en andere onderwijsprofessionals in het po, vo en mbo met welke vragen zij zitten en welke thema's op hun school spelen in relatie tot de maatregelen. De meest genoemde thema's zijn werkdruk en het welzijn van leraren en leerlingen. 

Lees hier de belangrijkste resultaten

Onderwijsprofessionals die hun ervaringen met de coronamaatregelen willen delen, kunnen dat nog steeds doen via de online vragenlijst

Stel je vraag aan de Kennisrotonde

Scholen geven weer (deels) onderwijs op afstand. De Kennisrotonde zet zich in om de onderwijspraktijk zo goed mogelijk te ondersteunen. Heb jij een vraag over wat werkt in het onderwijs? Stel ‘m nu!

Bekijk welke vragen al gesteld zijn over o.a. digitale leermiddelen, blended leren, inzetten van apps en het weerstaan van afleidingen onder schooltijd.

Overzicht lopend en te agenderen corona-gerelateerd onderwijsonderzoek, helpt u mee?

Het NRO inventariseerde welk corona-gerelateerd onderwijsonderzoek er al loopt. Het resultaat van de inventarisatie vindt u op deze pagina. Voor 18 mei 2020 kon u het ons laten weten door het online formulier in te vullen. Inzendingen die vóór 18 mei gedaan zijn worden gepresenteerd op deze pagina. Het formulier is na deze deadline gewoon nog beschikbaar voor aanvullingen. Het NRO bekijkt later of deze nieuwe uitkomsten ook op deze pagina gepubliceerd worden.

Hulp voor leraren in het realiseren van afstandsonderwijs

Het NRO heeft een overzicht van kennis en kennisbronnen gemaakt om bewuste, onderbouwde keuzes te kunnen blijven maken in het onderwijs. Ook in deze bijzondere tijd, waarin je genoodzaakt bent om snel beslissingen te nemen met mogelijk veel impact op leerlingen.

Deze pagina wordt continu aangevuld met relevante kennis en informatie.