Overzicht corona-gerelateerd onderwijsonderzoek

Welk corona-gerelateerd onderwijsonderzoek wordt en is uitgevoerd? (Onderwijs)onderzoekers en onderwijsprofessionals hebben hierover massaal input gegeven via het online formulier. Bedankt hiervoor!

Op deze webpagina brengen wij per thema en onderwijssector in kaart waar en door wie al (kleinschalig) onderzoek uitgevoerd wordt  en is uitgevoerd.

Aandachtspunten vooraf:

  • Deze webpagina is in ontwikkeling en wordt continu aangevuld met nieuwe informatie.
  • Het onderzoek dat op deze pagina gepresenteerd wordt, is niet allemaal NRO-onderzoek. Er is nu vooral gestreefd naar het schetsen van een zo volledig mogelijk beeld van welke onderzoeken door welke sectoren wordt uitgevoerd.
  • Heeft u interesse in een onderzoek of wilt u uw eigen onderzoek afstemmen, neem vooral contact op met de onderzoekers van de verschillende instellingen.

Laatste update: 19 april 2021

Onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd

PO

VO

MBO

HO

WO

Sectoroverstijgend

naar boven ↑

Toegankelijkheid/kansengelijkheid van het onderwijs

PO

VO

MBO

HO

WO

Sectoroverstijgend

naar boven ↑

Werkdruk en het welzijn van leraren / docenten

MBO

HO

Sectoroverstijgend

naar boven ↑

Het welzijn van leerlingen / studenten

PO

VO

MBO

HO

WO

Sectoroverstijgend

naar boven ↑

Kennis en vaardigheden van docenten en/of leerlingen / studenten over digitaal leren en de middelen die scholen / opleidingen hebben (laptops, digitale leermiddelen etc.).

PO

VO

MBO

HO

Sectoroverstijgend

naar boven ↑

Kansen van digitaal leren om de kwaliteit van het onderwijs / het leren van leerlingen in de toekomst mogelijk te versterken

PO

MBO

HO

Sectoroverstijgend

naar boven ↑