Overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek

Welk corona-gerelateerd onderwijsonderzoek wordt nu uitgevoerd? (onderwijs)onderzoekers en onderwijsprofessionals hebben hierover massaal input gegeven via het online formulier. Bedankt hiervoor!

Op deze webpagina brengen wij per thema en onderwijssector in kaart waar en door wie al (kleinschalig) onderzoek uitgevoerd wordt naar corona-gerelateerde onderwijsvraagstukken / afstandsonderwijs.

Aandachtspunten vooraf:

  • Deze webpagina is in ontwikkeling en wordt continu aangevuld met nieuwe informatie.
  • Het onderzoek dat op deze pagina gepresenteerd wordt, is niet allemaal NRO-onderzoek. Er is nu vooral gestreefd naar het schetsen van een zo volledig mogelijk beeld van welke onderzoeken door welke sectoren wordt uitgevoerd.
  • Heeft u interesse in een onderzoek of wilt u uw eigen onderzoek afstemmen, neem vooral contact op met de onderzoekers van de verschillende instellingen.

Laatste update: 15 juli 2020

Spring direct naar één van de onderwijssectoren

Spring direct naar één van de thema’s ↓

Onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd

PO

VO

MBO

HO

Sectoroverstijgend

naar boven ↑

Het wegvallen van overgangsnormen / de eindtoets in het basisonderwijs of het eindexamen in het voortgezet onderwijs

PO

VO

HO

naar boven ↑

Toegankelijkheid/kansengelijkheid van het onderwijs

PO

VO

HO

Sectoroverstijgend

naar boven ↑

De mogelijkheden van het afstandsonderwijs voor thuiszitters

Sectoroverstijgend

naar boven ↑

Werkdruk en het welzijn van leraren / docenten

HO

Sectoroverstijgend

naar boven ↑

Het welzijn van leerlingen / studenten

PO

VO

MBO

HO

Sectoroverstijgend

naar boven ↑

Beleid en organisatie van de school / instelling en de administratieve lasten

PO

VO

MBO

HO

naar boven ↑

Kennis en vaardigheden van docenten en/of leerlingen / studenten over digitaal leren en de middelen die scholen / opleidingen hebben (laptops, digitale leermiddelen etc.).

VO

MBO

HO

Sectoroverstijgend

naar boven ↑

Kansen van digitaal leren om de kwaliteit van het onderwijs / het leren van leerlingen in de toekomst mogelijk te versterken

PO

MBO

HO

Sectoroverstijgend

naar boven ↑

De financiën van scholen / besturen / instellingen

HO

naar boven ↑

Doorstroom binnen en tussen onderwijssectoren (en praktijkonderdelen)

HO

naar boven ↑

Aansluiting op de arbeidsmarkt / stages van (eind)examenkandidaten in het VO, MBO en HO in 2020 en 2021

MBO

naar boven ↑

Overige thema’s

PO

VO

HO

naar boven ↑