De gevolgen van aanpassingen in onderwijs en toetsing op het leerproces en leerresultaten van studenten in het HBO

Doelgroep: fundamenteel
Onderwijssector: hbo
Meetniveau: leerling/student
Lokaal/nationaal: lokaal
Regio: noord

Thema’s:

  • De onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd

Samenvatting

Hoofdonderzoeksvragen

Welke kenmerken van het aangepaste onderwijs dragen bij aan het bevorderen van het leerproces en -opbrengsten van studenten? Kwalitatief design op basis van interviews, online omgeving analyse aangevuld met analyse van leerresultaten.

Op welke manier is het onderwijs aangepast om tegemoet te komen aan de coronasituatie en welke invloed hebben deze aanpassingen op de leerresultaten?

Onderzoeksdesign
Kwalitatief design op basis van interviews met docenten, een vragenlijst voor studenten en online omgeving analyse aangevuld met analyse van leerresultaten. Er is gestart met een pilot met vier modules bij opleidingen uit de verschillende domeinen van Saxion, Gezondheid, Techniek, Onderwijs en Economie. Elke module zien we als een losse casus voor het onderzoek. Per casus wordt de docent geïnterviewd over (1) zijn ervaringen met betrekking tot de doorgevoerde wijzigingen voor onderwijs en toetsing, (2) het effect van de wijzigingen op het leren en de studiehouding van studenten en (3) de beoogde aanpassingen om te behouden. De studenten uit de klas(sen) waaraan hij/zij les heeft gegeven worden vervolgens bevraagd middels een vragenlijst, gebaseerd op de indeling van Community of Inquiry (Eeckhout, 2017) aangevuld met een aantal stellingen over de coronaperiode. Daarnaast vergelijken we de toetsresultaten met die van een eerdere uitvoering, waarvoor we een anoniem overzicht van de toetsresultaten nodig hebben. In kwartiel 2 willen we dit onderzoek verder uitbreiden naar andere academies en modulen binnen Saxion.

Instelling: Hogeschool Saxion
Contactgegevens: Dr. T. Huizinga (t.huizinga@saxion.nl), Dr. C. H. Velthuis (c.h.velthuis@saxion.nl), R.M.E. van der Meer MSc.,& E. van Harmelen MSc, & dr. J. I. A. Visscher-Voerman (allen verbonden aan het lectoraat Innovatief & Effectief Onderwijs).

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek