Hoe wordt de betrokkenheid, het welbevinden en de student-docent relatie ervaren in het online onderwijs bij ROC Twente?

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: mbo
Meetniveau: meerdere niveaus
Lokaal/nationaal: schoolbestuur/lokaal
Regio: noord
Thema: de onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd.

Samenvatting

Hoe wordt de betrokkenheid, het welbevinden en de student-docent relatie ervaren in het online onderwijs?

Wat wordt er gebruikt in online onderwijs om de betrokkenheid van studenten te stimuleren, het welbevinden te monitoren en de student-docent relatie goed te houden?

Casestudy op het mbo door het practoraat versterken leerproces niveau 2.
Interim-practor Jochem Goldberg, docent-onderzoekers: Sep van den Berg, Anneloes ten Hage en Manon Toonen-van Hernen.

Opzet: Er zijn vijftien docenten en vijftien studenten geïnterviewd uit de colleges: Commercie en ondernemen, Dienstverlening en gastvrijheid en Gezondheidszorg. Er wordt een vergelijking gelegd met literatuur en de gegeven antwoorden.

De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het vaktijdschrift Profiel.
Zweers, I., Ten Hage, A., Van den Berg, S., & Toonen-Van Hernen, M. (2020). De ervaringen van online onderwijs aan het ROC van Twente. Profiel, 29(6), 5-7.

Instelling: ROC van Twente
Contactgegevens: Manon Toonen-van Hernen, Mtoonen@rocvantwente.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek