Case study onderzoek naar de impact van waarden van betrokkenen bij online proctoring software (software voor het faciliteren van toezicht op afstand tijdens toetsen)

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: ho
Meetniveau: leraar/docent
Lokaal/nationaal: schoolbestuur/lokaal
Regio: Midden

Thema: De kansen van digitaal leren om de kwaliteit van het onderwijs / het leren van leerlingen in de toekomst mogelijk te versterken

Samenvatting

Inzet van de ethical matrix bij online proctoring:

De onderzoeksvraag: wat is de impact van het gebruik van de ethical matrix op de implementatie van online proctoring?

  • Het design / de opzet / type gegevensverzameling / de scope: case study. De resultaten van een pilot met online proctoring software zijn vergeleken met de resultaten van een interactieve sessie met stakeholders waarin de impact van online proctoring op de waarden van de belangrijkste stakeholders is besproken m.b.v. een ethical matrix.
  • De sector(en) waar het onderzoek uitgevoerd wordt [vve, po, vo, spo, svo, mbo, hbo, wo, professionele ontwikkeling]: HBO
  • De openbare link naar meer informatie:  HU kiest tool proctorio voor online proctoring 

Naam instelling: Kenniscentrum Leren en Innoveren Hogeschool Utrecht
Contactgegevens: Irene van der Spoel, Irene.vanderspoel@hu.nl en Marlies van Steenbergen, marlies.vansteenbergen@hu.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek