Kwantitatief onderwijsdata-onderzoek naar de consequenties van COVID-19 op de leergroei van leerlingen in het basisonderwijs gerelateerd aan beleidskeuzes gemaakt door scholen/besturen

Doelgroep: overkoepelend
Onderwijssector: po
Meetniveau: school
Lokaal/nationaal: nationaal
Financiering: lopend anders gefinancierd onderzoek
Thema: de onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd

Samenvatting

Als onderdeel van NCO: rapportage rondom de consequenties van COVID-19 voor de leerwinst van leerlingen in het basisonderwijs. Hiervoor worden in het laatste kwartaal van dit jaar gegevens geexporteerd uit de Leerlingvolgsystemen van basisscholen over de prestaties van leerlingen op het gebied van taal, begrijpend lezen, rekenen en wiskunde. Data wordt gekoppeld aan de covid19 monitor van het onderwijs, zodat we aan de ene kant de leergroei van leerlingen tijdens covid19 in kaart kunnen brengen (en dus ook ongelijkheid  en mogelijke achterstanden) en dat aan de andere kant kunnen relateren aan beleidskeuzes die scholen/besturen gemaakt hebben ten tijde van covid19.

Instelling: ROA, Maastricht University
Contactgegevens: Dr. Carla Haelermans, carla.haelermans@maastrichtuniversity.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek