Covid-19 monitor uitgevoerd door de Inspectie van het onderwijs gericht op het in kaart brengen van manieren waarop het onderwijs zich aanpast aan de omstandigheden vanwege de uitbraak van het coronavirus. Gebaseerd op telefonisch onderzoek

Doelgroep: overkoepelend
Onderwijssector: meerdere sectoren
Meetniveau: schoolbestuur
Lokaal/nationaal: nationaal
Regio: lopend anders gefinancierd onderzoek
Thema: de mogelijkheden van het afstandsonderwijs voor thuiszitters

Samenvatting

De Inspectie van het Onderwijs deed tussen 15 en 23 april een telefonisch onderzoek bij een representatieve steekproef van besturen en management van 865 scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden uit het po, vo, so, vso, mbo en ho (hbo en wo). Het doel van deze COVID-19-monitor was het in kaart brengen hoe het onderwijs zich aanpast aan de omstandigheden vanwege de uitbraak van het coronavirus. De vragen richtten zich onder andere op de vormgeving van het afstandsonderwijs, op de inrichting van opvang en onderwijs op school en op leerlingen in een kwetsbare positie. Op die manier gaven we voor het gehele onderwijsstelsel op sectorniveau, en dus niet op school-of instellingsniveau, een beeld van de situatie. De inspectie is voornemens om voor de zomervakantie en in het najaar de besturen, scholen en instellingen opnieuw te benaderen over de situatie op dat moment. In het voorjaar van 2021 zullen we hierover ook rapporteren in de jaarlijkse Staat van het Onderwijs.

» Zie onze recente publicaties:
Onderwijs op afstand tijdens covid 19. Grote inspanningen en de nodige aandachtspunten
Onderwijs tijdens covid 19. Zorgen voor het nieuwe schooljaar

 

Instelling: Inspectie van het Onderwijs, directie Kennis.
Contactgegevens: Daan Jansen, Woordvoerder Inspectie van het Onderwijs, 06-54753373. Projectleider: Arne Leer, Onderzoeker Inspectie van het onderwijs, 06-52354382

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek