Onderzoek naar de mate waarin recent mbo-gediplomeerden door de covid-19 crisis worden geraakt in hun arbeidsmarktpositie en welke mate dit afhankelijk is van persoonlijke factoren, de opleiding, competentieniveau en de kwaliteit van de aansluiting met de arbeidsmarkt in het najaar 2019.

Doelgroep: overkoepelend
Onderwijssector: mbo
Lokaal/nationaal: nationaal
Thema: de aansluiting op de arbeidsmarkt / stages van (eind)examenkandidaten in het VO, MBO en HO in 2020 en 2021

Samenvatting

ROA werkt aan een document waarin ingegaan wordt op de impact van covid-19 voor mbo’ers. De BVE-Monitor 2019 biedt namelijk mooie kansen: door de data te koppelen aan administratieve data van het CBS, en afhankelijk van de tijdigheid van publicatie van de benodigde bestanden,  kan de ontwikkeling in de arbeidsmarktpositie van de respondenten van maand tot maand worden gevolgd in het kalenderjaar 2020. Op basis van deze gekoppelde data kan onderzocht worden in welke mate recent mbo-gediplomeerden door de covid-19 crisis worden geraakt in hun arbeidsmarktpositie en welke mate dit afhankelijk is van persoonlijke factoren (bijv. hun gezondheid), de opleiding (niveau/richting, maar ook oordeel over de opleiding), competentieniveau (bijv. afstudeercijfer en oordeel over vakinhoudelijke kennis) en de kwaliteit van de aansluiting met de arbeidsmarkt (bijv. subjectieve aansluiting qua niveau en richting) in het najaar 2019.

Instelling: ROA, Maastricht University
Contactgegevens: Didier Fouarge en Christoph Meng

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek