Digitaal onderwijs: wat is er nodig om groeiende ongelijkheid te voorkomen?

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: po, vo
Meetniveau: leraar/docent
Lokaal/nationaal: nationaal
Thema’s:

  • De toegankelijkheid/kansengelijkheid van het onderwijs;
  • De kennis en vaardigheden van docenten en/of leerlingen / studenten over digitaal leren en de middelen die scholen / opleidingen hebben (laptops, digitale leermiddelen etc.).

Samenvatting

Naar aanleiding van de omschakeling naar onlineonderwijs ten gevolge van corona maatregelen is een enquête uitgezet onder leerkrachten en docenten in het po en vo om inzicht te krijgen in hun ervaringen, zorgen en oplossingsrichtingen met betrekking tot digitale ongelijkheid.
Meer informatie over het onderzoek is hier te vinden: https://schoolforparticipation.com/2020/05/12/digitaal-onderwijs-wat-is-er-nodig-om-groeiende-ongelijkheid-te-voorkomen/#more-658

Instelling: Amsterdam VUMC, VU.

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek