Onderzoek naar implementatie van digitaal e-learning skills platform en practicum platform LabBuddy – effecten op leerervaring en kwaliteit eindproducten

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: wo
Meetniveau: opleiding
Lokaal/nationaal: schoolbestuur
Regio: midden
Thema: De onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd

Samenvatting:

Bij de BSc opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen van de universiteit Leiden zijn recent twee digitale leeromgevingen (skills platform en LabBuddy) ontwikkeld en geïmplementeerd om studenten beter te kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van een breed assortiment van (onderzoeks)vaardigheden. Er is gekeken naar de effecten op leeropbrengsten en de leerervaring van de studenten, zie samenvattingen bij ‘meer informatie’.

Het e-learning skills platform kan binnen bij alle BSc/MSc vakken ingezet worden waar het van belang is om vaardigheden te trainen. LabBuddy wordt ingezet bij practica, zodat studenten zich vooraf beter kunnen voorbereiden en ten tijde van het practicum o.a. zelfstandiger kunnen werken. Door de huidige sociaal-economische omstandigheden is het niet of slechts deels mogelijk om practica aan te bieden en intensieve training van vaardigheden is moeilijk.

Door de inzet van beide leeromgevingen hopen docenten te kunnen zorgen dat studenten zich ook tijdens deze periode goed kunnen blijven ontwikkelen. Dit moet tevens docenten de mogelijkheid bieden om zonder (te veel) extra werkdruk studenten goed te begeleiden bij het opdoen van verschillende vaardigheden.

Specifiek is in april-juli 2020 onderzocht of BSc-3 studenten met ondersteuning van het e-learning skills platform een remote onderzoeksproject kunnen doorlopen zonder verlies van kwaliteit van wetenschappelijke communicatie. Eerste resultaten laten zien dat het e-learning skills platform gewaardeerd werd en bijgedragen heeft aan de kwaliteit van het onderzoeksproject van de studenten.

In oktober – december 2020 zal gekeken worden of BSc-2 studenten tijdens een remote versie van het cellulaire biochemie practicum op vergelijkbare wijze ondersteunt kunnen worden met LabBuddy. Indrukcijfer, verslagcijfer, presentatiecijfer zullen vergeleken worden met voorgaande jaren. Evaluatieve enquêtes zullen gebruikt worden om studenten naar leerervaringen te vragen.

Meer informatie: Succesvolle implementatie van e-learning skills platform & LabBuddy

Instelling: Universiteit Leiden
Contactgegevens: Marjo de Graauw, m.de.graauw@lacdr.leidenuniv.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek