Online enquête onderzoek de relatie tussen (gepercipieerde) kenmerken van de thuiswerk- en thuisstudeersituatie, de persoon, copingstrategieën en consequenties voor werk, studie en gezondheid en welzijn

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: hbo
Meetniveau: leerling/student, leraar/docent
Lokaal/nationaal: nationaal

Thema’s:

  • de werkdruk en het welzijn van leraren / docenten
  • het welzijn van leerlingen / studenten

Samenvatting

Onderzoeksvragen:
Wat is de relatie tussen:
• Kenmerken van de thuiswerk- en thuisstudeersituatie
• Kenmerken van de persoon
• Perceptie en subjectieve beleving van de thuiswerk- en thuisstudeersituatie
• Copingstrategieën
• Consequenties voor het werk en de studie (inzet, productiviteit, kwaliteit)
• Consequenties voor de persoon (gezondheid en welzijn)
Design: Cross-sectioneel, online enquêete
Sectoren: Hogere beroepsonderwijs; zowel studenten als medewerkers
Link: Meedoen aan het onderzoek naar de huidige thuiswerksituatie
Bij interesse in de resultaten kan contact worden opgenomen met dr. Hiemstra.

Instelling: NHL Stenden Hogeschool
Contactgegevens: Dr. D. Hiemstra: djoerd.hiemstra@nhlstenden.com

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek