Vragenlijstonderzoek (ad hoc) onder studenten en medewerkers over ervaringen van afstandsonderwijs

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector:  mbo
Meetniveau: leerling/student, leraar/docent
Lokaal/nationaal: schoolbestuur/lokaal
Thema’s:

  • De onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd; de leeropbrengsten en de leertijd;
  • het welzijn van leerlingen / studenten.

Samenvatting

De onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten

Door middel van zelfgeconstrueerde vragenlijsten voor mbo-studenten en medewerkers van het primaire proces onderzoeken we hoe ‘les op afstand’ ervaren wordt en wat er verbeterd kan en moet worden om het leren goed te ondersteunen en op gang te houden.
Het doel van de eerste uitvraag was om te kijken hoe het ging met zowel studenten als docenten en wat we vanuit de ondersteunende diensten konden verbeteren aan onze dienstverlening op het gebied van techniek, het leren omgaan met de techniek en het geven van les op afstand, waarbij studenten aangehaakt blijven.
Nu blijkt dat de periode van les op afstand langer in stand blijft worden beide vragenlijsten nog een keer uitgezet om te kijken hoe het onderwijs nu verloopt en wat in de praktijk voor problemen leidt. Ook nu is het doel om te onderzoeken wat we aan ondersteuning kunnen geven of kunnen verbeteren aan onze ondersteuning.

De werkdruk en het welzijn van leraren / docenten

De belangrijkste vraag is of onze leraren zich voldoende in staat achten en voelen om goed les te kunnen geven op afstand, zonder dat de werkdruk daarbij te hoog wordt. Het doel is om te onderzoeken in hoeverre de ondersteuning vanuit centrale diensten daarbij verbeterd kan worden.
Er wordt gewerkt met een zelfgeconstrueerde vragenlijst onder ongeveer 700 leraren en andere medewerkers in het primaire proces van een mbo-instelling.

Het welzijn van leerlingen / studenten

Onderzocht is hoe mbo-studenten ‘les op afstand’ ervaren en of zij ook in staat zijn om de lessen te volgen en te leren.
Er wordt gewerkt met een zelfgeconstrueerde vragenlijst. Deze wordt binnenkort voor de tweede keer verstuurd naar alle mbo-studenten van onze instelling.

Instelling: Koning Willem 1 College
Contactgegevens: Lidy van Oers, l.vanoers@kw1c.nl of m.degroot@kw1c.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek