Vragenlijstonderzoek bij docenten en studenten van het MBO college Airport naar hun ervaringen mbt contact, persoonlijke ervaring, inhoud en persoonlijke ontwikkeling in de context van het online onderwijs

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: mbo
Meetniveau: klas
Lokaal/nationaal: schoolbestuur/lokaal
Regio: noord
Thema: De onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd.

Samenvatting

Op basis van resultaten Delphi methode over wat aangepast moet worden en wat juist behouden moet blijven. Binnen Mbo College Airport hebben wij een tweetal vragenlijsten uitgezet, één bij medewerkers en één bij studenten. Dit onderzoek is gestart op 15 april 2020 en de vragenlijsten zijn gesloten op vrijdag 24 april 2020. Dit betekent dat de vragenlijsten een periode beslaan van 4 ½ week ervaring met afstandsonderwijs.

In een periode van twee-en-een halve week zijn de vragenlijsten uitgezet van maximaal 20 vragen, met de vraag deze in te vullen. Deze vragenlijsten zijn opgebouwd uit thema’s, te weten: contact, persoonlijke ervaring, inhoud en persoonlijke ontwikkeling . Deze thema’s hebben wij per vragenlijst verdeeld en aan de hand van de input uit de eerste lijst kunnen wij de tweede lijst definitief gaan maken.

Deze 2e lijst omslaat (deels) verdiepende vragen over gegeven antwoorden uit de eerste set vragen en vragen over wat als winstpunten behouden dient te blijven als de situatie weer enigszins normaliseert. Met andere woorden: de eerste vragenlijst was een 0-meting, waarin wij kunnen zien waar eventuele aanpassingen in het aanbod gedaan moet worden, dit volgens de zogeheten Delphi-methode. Thema’s die in de tweede vragenlijst aan bod komen zijn onder andere gemoedstoestand, ervaringen in de afgelopen periode, veranderingen naar aanleiding van de afgelopen periode.

De eindrapportage is afgerond. Naar aanleiding van de resultaten zullen ook verdiepende interviewsessies met studenten worden georganiseerd.

Instelling: Mbo College Airport ROC van Amsterdam
Contactgegevens: Merel Schenk en Peter Hulskemper, practor: hulskemperp@rocva.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek