Data-simulatieset (mogelijke) gevolgen van de Covid-19 maatregelen op de studentenaantallen en samenstelling van de studentengemeenschap aan de VU

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: wo
Meetniveau: mbo/ho-instelling
Lokaal/nationaal: schoolbestuur
Regio: noord

Thema’s:

  • Het wegvallen van overgangsnormen / de eindtoets in het basisonderwijs of het eindexamen in het voortgezet onderwijs
  • Doorstroom binnen en tussen onderwijssectoren (en praktijkonderdelen)

Samenvatting

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van de aangepaste examinering voor cohort 2020 vanuit het VWO en de doorstroom havo > hbo-p > universiteit?
Wat is het gedrag van studenten op tussenjaren door corona (meer of juist minder)?

Design
Simulatie

Data
Dataset van de VU met gegevens over slagingspercentages en tussenjaren per school/vestiging. Dit wordt verwerkt in een instroomprognosemodel (dat we kunnen toesturen).

Sector
WO

Zie de materialen van de webinar “VU instroomprognose” voor meer informatie en resultaten.

Instelling: Vrije Universiteit Amsterdam
Contactgegevens: Theo Bakker, t.c.bakker@vu.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek