Online enquête-onderzoek naar de gevolgen van de Covid19-pandemie voor het denken over burgerschap (leerlingen) en over de maatschappelijke opdracht van het onderwijs (leraren)

Doelgroep: overkoepelend
Onderwijssector: po en vo
Meetniveau: leraar en meer
Lokaal/nationaal: nationaal
Financiering: lopend anders gefinancierd onderzoek
Thema: overig

Samenvatting:

De invloed van de Corvid19-pandemie op het denken over burgerschap en de maatschappelijke functie van onderwijs. Het betreft opvatting van leerlingen (vo) over burgerschap (zoals maatschappelijk vertrouwen) en opvattingen van leraren over de maatschappelijke opdracht van onderwijs.

Het onderzoek zal zo mogelijk worden gecombineerd met lopende (tijdelijk stopgezette) gegevensverzameling rond burgerschap, afhankelijk van de responsbereidheid van scholen en de (budgettaire) ruimte in de betreffende projecten, die worden uitgevoerd in po en vo. Finale beslissingen over uitvoerbaarheid zullen over enige tijd genomen worden.

Instelling: Universiteit van Amsterdam
Contactgegevens: A.B. Dijkstra, a.b.dijkstra@uva.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek