Group Concept Map studie naar wat studenten en docenten van de Zuyd Hogeschool als waardevol ervaren in het afstandsonderwijs en wat zij daarvan willen behouden in de toekomst

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: ho-instelling
Meetniveau: klas
Lokaal/nationaal: lokaal
Regio: zuid
Thema: de kansen van digitaal leren om de kwaliteit van het onderwijs / het leren van leerlingen in de toekomst mogelijk te versterken

Samenvatting

De vraag is wat studenten en docenten op dit moment als waardevol ervaren in hun afstandsonderwijs en wat zij daarvan ook willen behouden als we terug gaan naar de situatie voor Corona.

Het onderzoek vindt plaats onder alle studenten en docenten van Zuyd Hogeschool. Gebruik wordt gemaakt van Group Concept Mapping . Daarbij wordt in fase 1 de ideeën van studenten en docenten over wat behouden zou moeten blijven geïnventariseerd. Daarna worden deze ideeën geordend (fase 2) en door studenten en docenten (fase 3) beoordeeld op  belangrijkheid en haalbaarheid.

Het onderzoek vindt dus plaats in het HBO bij Zuyd Hogeschool onder alle studenten en docenten.

Naam instelling: Zuyd Hogeschool
Contactgegevens: Marcel van der Klink, Marcel.vanderklink@zuyd.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek