Multimethod instellingsbreed onderzoek naar de impact van de coronacrisis op onderwijskwaliteit, competenties, welzijn en organisatie

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: hbo
Meetniveau: mbo/ho-instelling
Lokaal/nationaal: schoolbestuur
Regio: noord

Thema’s:

  • de werkdruk en het welzijn van leraren / docenten;
  • beleid en organisatie van de school / instelling en de administratieve lasten; 
  • de kennis en vaardigheden van docenten en/of leerlingen / studenten over digitaal leren en de middelen die scholen / opleidingen hebben (laptops, digitale leermiddelen etc.)

Samenvatting

Wij voeren vanaf begin mei een instellingsbreed onderzoek uit  in de Hogeschool van Amsterdam naar de impact van de coronacrisis op het werk en op het welzijn van medewerkers. We willen de digitale en sociale transformatie in kaart brengen en kijken daarbij naar de impact op onderwijskwaliteit, competenties van medewerkers, werkdruk en welzijn, en de effecten op de organisatie. We hanteren daarbij meerdere methoden: verkennende interviews, focusgroepen, brede survey, logboek.

In het najaar willen we de inzichten en lessen delen binnen en buiten de HvA.

Instelling: Hogeschool van Amsterdam
Contactgegevens: Daniel van Middelkoop, d.van.middelkoop@hva.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek