Interventiestudie naar de invloed van afstandsonderwijs op zelfregulatie van studenten in hoger onderwijs

Doelgroep: fundamenteel
Onderwijssector: wo
Meetniveau: leerling/student
Lokaal/nationaal: schoolbestuur
Thema: Kennis en vaardigheden van docenten en/of leerlingen / studenten over digitaal leren en de middelen die scholen / opleidingen hebben (laptops, digitale leermiddelen etc.)

Samenvatting

Onderzoeksvraag: Hoe beïnvloedt het plotselinge afstandsonderwijs de zelfregulatie van de studenten in het hoger onderwijs en hoe kan een interventie hun zelfregulatie (specifiek gericht op verbeteren van effort regulatie) ondersteunen in deze context?

Design: survey om zelfregulatieproblemen in kaart te brengen, en online interventie met wachtlijstcontrolegroep. Aan de hand van de surveyresultaten (die in derde week mei afgenomen wordt) wordt de interventie afgestemd op de behoeften van de studenten. Studenten krijgen een training om hun leerinspanning (effort) te reguleren. Effect van de interventie wordt gemeten door te vergelijken met een controlegroep die de interventie twee weken later doet.

Resultaten worden begin 2021 verwacht.

Instelling: Maastricht University
Contactgegevens: Anique de Bruin, anique.debruin@maastrichtuniversity.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek