Vragenlijstonderzoek (ad hoc) onder studenten en medewerkers over ervaringen met afstandsonderwijs.

Doelgroep: beleidsgericht
Onderwijssector: vo
Meetniveau: school
Regio: noord

Thema‘s:

  • De onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd;
  • Een ander corona-gerelateerd onderwijsthema.

Samenvatting:

Het volgende onderzoek wordt opgestart om de schoolleiders te helpen, nadat bleek dat er veel reacties kwamen op berichten met vragen aan schoolleiders die ik op mijn LinkedIn account postte.

Leerlingen maken nú dingen mee en het is van belang dat scholen die stem van de leerling mee kunnen nemen in hun afwegingen en keuzes op dit moment. Ik ben dit op eigen initiatief als onderzoeker aan het ondersteunen, zodanig dat ik daarmee nú zo snel mogelijk gegevens verzamel die voor de scholen direct nuttig zijn, en voor mij straks ook in het kader van onderzoek naar de impact van corona op schoolontwikkeling.

Er wordt een onderzoek opgezet met een driedubbel doel:

a. schoolleiders in het VO nu direct ondersteunen met gegevens en inzichten bij het vormgeven van afstandonderwijs en herontwerp in het kader van de 1.5m school en daarmee aanwakkeren van veranderkundige vaardigheden en inzichten van schoolleiders gerelateerd aan onderwijskundige en pedagogische inzichten.

b. zicht krijgen op verschillen in scholen wat betreft structurerende facilitering van afstandsonderwijs met het oog op verbetering van de pedagogisch-didactische situatie (zoals aanpassingen in het rooster) en herontwerp in het kader van de 1.5m school; vanuit veranderkundig perspectief

c. onderzoek naar de impact van de impuls als lerende organisatie in deze corona-tijd voor leiderschap en schoolontwikkeling op langere termijn

a==> ik ontwerp momenteel een vragenlijst die scholen na de meivakantie kunnen gebruiken voor inventariseren van de behoeften van leerlingen, zodat zij daarmee rekening kunnen houden.

Als de opzet slaagt, zullen we via de leerlingen over een forse groep scholen gegevens verzamelen.

Deze gegevens kunnen later gebruikt worden voor evaluatie van de vormgeving van afstandsonderwijs en ordening van verschillen tussen scholen (==>b / c).

Een indicatie mbt C is: ik hoor van schoolleiders en leraren verhalen dat zij door corona veel inhoudelijker met elkaar zijn gaan samenwerken, intensiever contact hebben en elkaar meer zijn gaan vertrouwen. Beide partijen ervaren dat als waardevol en zinvol. Naarmate dit aan de orde is, lijken schoolleiders beter in staat om kaders te stellen: goede kaders en op de goede manier, proactief, faciliterend, duidelijkheid verschaffend, samenhang bevorderend.

Waar ik benieuwd naar ben:  wat er op dit vlak nú gebeurt én wat er daarmee tot  nú tot stand wordt gebracht (de successen ervan), hoe werkt dat door op de langere termijn en welke verschillen doen zich daarbij voor tussen scholen?

Ik zou daar ook mee willen experimenteren: door groepen scholen te onderscheiden en per groep bijvoorbeeld twee scholen over een jaar te vragen om hun inzet voor passend onderwijs te intensiveren. Mijn verwachting is dat scholen waar het organisatieleren in relatie tot de onderwijsontwikkeling (samenwerking op de inhoud vanuit vertrouwen) ten tijde van corona een impuls heeft gehad, een dergelijke uitdaging over een jaar met meer succes zullen oppakken.

Er is op dit moment nog geen financiering voor deze onderzoeksactiviteiten. Dit is wel nodig om er mee door te kunnen gaan. Daartoe is het in de eerste plaats nodig om opzet en methode van dit onderzoek goed te doordenken en uit te werken. Daar is nu nog geen tijd voor geweest, ik ben gewoon begonnen; voortbouwend op behoefte en draagvlak onder schoolleiders.”

In 3 weken tijd is er een databestand van meer dan 10.000 leerlingen van 200 scholen opgebouwd.

Instelling: Radboud Docenten Academie
Contactgegevens: Femke Geijsel, F.Geijsel@docentenacademie.ru.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek