Vragenlijstonderzoek naar de impact van online leren op studenten en docenten in het mbo, en de anticipatie op veranderingen op de arbeidsmarkt

Doelgroep: praktijk, beleid
Onderwijssector:  mbo
Meetniveau: meerdere niveaus
Lokaal/nationaal: nationaal

Thema’s:

  • De onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd;
  • De kansen van digitaal leren om de kwaliteit van het onderwijs / het leren van leerlingen in de toekomst mogelijk te versterken;
  • De aansluiting op de arbeidsmarkt / stages van (eind)examenkandidaten in het VO, MBO en HO in 2020 en 2021.

Samenvatting

De drie centrale vragen:
1) Zijn er hetzelfde, minder, meer of zijn er andere leer-opbrengsten.in het mbo door corona vanuit het perspectief van studenten en docenten.
2) wordt er hetzelfde of anders geleerd. Is er e-didactiek merkbaar vanuit perspectief van studenten en docenten
3) wat is de mate van anticipatie op een veranderd beroeps- en loopbaanperspectief en bij/omscholing vanuit het perspectief van studenten en docenten

Een 9-tal vragen en enkele algemene vragen on line via ECBO-omgeving verspreid via social media, eigen netwerken, mli alumni, vereniging docenten beroepsonderwijs, etc.
Focus het beroepsonderwijs mbo.

Er wordt de vraag gesteld of men dezelfde, meer minder of andere kennis, vaardigheden of houding of andere dingen geleerd heeft. Vanuit het perspectief van studenten en docenten.

Er zijn vragen bij naar de ervaring van het onderwijs gedurende corona tijd vanuit perspectief van studenten en docenten.

Een derde van de vragen gaan over de zorg , anticipatie en ondernomen acties in relatie tot consequenties van corona op het beroepsperspectief en loopbaanperspectief en eventuele bij- en omscholing naar aanleiding van corona vanuit het perspectief van studenten en docenten.

Lees meer over de eerste resultaten:
Wisselende gevolgen coronacrisis voor het mbo
De Jong – Lans eerste inzichten

Instelling: Aeres Hogeschool Wageningen en Open Universiteit
Contactgegevens: Prof. dr. Frank de Jong F.de.jong@aeres.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek