Vragenlijst over meningen, ideeën en behoeften van leerlingen over het afstandsonderwijs en de heropening van de scholen

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: vo
Meetniveau: schoolbestuur
Lokaal/nationaal: nationaal
Financiering: lopend NRO gefinancierd onderzoek
Thema‘s:

 • Onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd.

Samenvatting

Vanwege het Corona-virus is de afgelopen weken afstandsonderwijs ingericht en hebben leerlingen in het VO thuis hun schoolwerk gemaakt en geleerd. De komende weken zullen de Corona-maatregelen worden versoepeld en vanaf 2 juni kan ook weer op school worden lesgegeven.

Bij het openstellen van de scholen is het zaak dat scholen zelf daar een goede regie in voeren. Dat wil zeggen dat schoolleiders hier allerlei beslissingen in te nemen hebben. Voorop staat natuurlijk dat je goed onderwijs wil bieden voor de leerlingen, in goede samenwerking met de leraren.

We zijn gewend om veelal vóór de leerlingen na te denken. Toch is het juist nu belangrijk om informatie van leerlingen te horen, zodat je daar rekening mee kunt houden bij het openstellen. Je kunt niet meteen voor álle leerlingen (tegelijk) open. Het werken in kleinere groepen blijft nog langere tijd noodzakelijk. En niet alle leerlingen hebben hetzelfde van je nodig. Er zijn grote verschillen tussen leerlingen als het gaat om hoe zij afstandsonderwijs ervaren hebben en wat dat voor hen heeft opgeleverd, welk leerrendement. Maar hoe krijg je dat goed in beeld?

En: wat vinden jullie nu zelf van hoe het gegaan is? Wat ging erg goed, wat blijf je doen? Wat moet beter of anders? En wat kun je leren van andere scholen?

Stichting OOK (Onderzoek voor OnderwijsKwaliteit. Deze stichting heeft als doel kwaliteitsgegevens van scholen geanonimiseerd beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek.) en dr. Femke Geijsel (universitair hoofddocent Schoolontwikkeling aan de Docenten Academie van de Radboud Universiteit en eerder bijzonder hoogleraar Onderwijsleiderschap) hebben een vragenlijst ontwikkeld, die met de SET, de school enquête tool, eenvoudig is af te nemen. De Stichting en Femke Geijsel verzamelen data voor een algemeen beeld en kan scholen helpen met het maken van een eigen analyse.

Onderwerpen in de vragenlijst:

 • Over de inrichting van afstandsonderwijs
 • Over het online rooster
 • Over de lessen
 • Over het huiswerk maken en thuiswerken
 • Over het plannen en tijd indelen
 • Hulp bij het (t)huiswerk en plannen
 • Over contact met mentor of coach
 • Over het thuis leren
 • Leren van Corona-gebeurtenissen
 • Hoe sta jij er nu voor
 • Over toetsing
 • Als school dicht blijft tot de zomervakantie
 • Als school over twee weken opengaat, wat zou je fijn vinden?
 • Als school over twee weken opengaat, om welke redenen vind jij dat fijn?
 • Complimenten en opmerkingen voor school, ouders en jezelf.

De vragenlijst is tot stand gebracht op basis van het initiatief #schoolleidershelpenelkaar (zie vo-academie.nl) en bouwt direct voort op behoeften onder schoolleiders. Meerdere schoolleiders, docenten en leerlingen hebben meegeholpen in het ontwerp. Onze ervaring is dat leerlingen het duidelijke vragen vinden en dat het meteen aanzet tot goede gesprekken, bijvoorbeeld met hun ouders, over het thuiswerken.

De resultaten zijn direct bruikbaar:

 • Onderlegger bij de keuzes en afwegingen m.b.t. heropening van de school
 • Gespreksstof voor mentor en klas of coach en leerling
 • Terugblik op de enorme inspanningen van de afgelopen weken met het team.

De vragenlijst is vanaf aanstaande maandag beschikbaar voor digitale afname via SET:

 • Verspreiding via de mentoren
 • Onmiddellijke inzage in de resultaten op alle meerkeuzevragen op klas-, afdelings- en schoolniveau
 • Reacties op open vragen volgen binnen een maand.

Stichting OOK maakt onafhankelijke benchmarking en monitoring mogelijk:

Via Stichting OOK komen de geanonimiseerde gegevens van de leerlingen per klas en school in een database ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek, met projectleiding van Femke Geijsel. Daarmee is het mogelijk:

 • De beslissingen van schoolleiders en inspanningen van scholen, beschouwd door de ogen van leerlingen, onderling te vergelijken
 • De verschillende oplossingen die scholen de afgelopen periode hebben gerealiseerd in kaart te brengen
 • Later ook andere gegevens van de scholen te verbinden aan dit databestand
 • Monitoringsonderzoek te gaan in richten voor doorwerking van de inspanningen van nu op de langere termijn.

In drie weken tijd hebben 200 scholen meegedaan via hun eigen kwaliteitszorgtool. Het databestand dat daarmee is gegenereerd, bestaat uit meer dan 10.000 leerlingen. Spreiding: landelijk en over alle sectoren. Van praktijkonderwijs tot gymnasium. Inclusief een groep particuliere scholen en diverse kunsskapskolanscholen.

Instelling:Radboud Docenten Academie, Radboud Universiteit Nijmegen
Contactgegevens: Femke Geijsel F.Geijsel@docentenacademie.ru.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek