Monitor Leren en lesgeven met ICT in het mbo en hbo: onderzoek naar de perceptie van ICT-vaardigheid van docenten en hun ervaringen met de inzet van ICT voor differentiatie en zelfregulatie bij studenten

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: mbo en ho
Meetniveau: leraar/docent
Lokaal/nationaal: schoolbestuur
Regio: midden
Financiering: lopend anders gefinancierd
Thema‘s:

  • De kennis en vaardigheden van docenten en/of leerlingen / studenten over digitaal leren en de middelen die scholen / opleidingen hebben (laptops, digitale leermiddelen etc.)

Samenvatting:

We onderzoeken in de praktijk hoe vaardig leraren zich voelen, wat zij doen, hoe dit samenhangt en hoe zich dit ontwikkelt. Daarbij kijken we naar verschillen tussen leraren, tussen scholen en naar andere factoren die een rol kunnen spelen. De bestaande vragenset is uitgebreid met open vragen om ervaringen over bijvoorbeeld de inzet van ict voor differentiatie en ict voor zelfregie bij studenten  tijdens afstandsonderwijs op te halen.

De monitor Leren en lesgeven met ict is een bestaand instrument dat al enkele jaren wordt afgenomen bij instellingen die met iXperium/Centre of Expertise in een samenwerkingsverband werken aan leren en lesgeven met ict. De gegevens worden verzameld met een digitale vragenlijst die wordt uitgezet onder alle leraren van een instelling. In de periode februari/maart/april is de vragenlijst uitgezet onder 8 mbo-instellingen (respons varieert van 32%-59%) en in mei is de vragenlijst uitgezet onder de opleiders van Academie Educatie van de HAN (staat nog open, op dag twee 15% respons).

Dit is één onderzoek vanuit iXperium/Centre of Expertise. Collega’s zullen ander onderzoek indienen.

Naam instelling: HAN/ iXperium Centre of Expertise Leren met ict
Contactgegevens: Carolien van Rens carolien.vanrens@han.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek