Onderzoek naar de werkzaamheden van studenten in de gezondheidszorgsector tijdens de Covid-19 crisis

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: mbo, hbo, wo
Meetniveau: leerling/student
Lokaal/nationaal: lokaal
Regio: zuid
Thema: De onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd

Samenvatting

Veel studenten werden in de Covid-19 gerelateerde zorg werkzaam (in plaats van hun stage of co-schap). Het doel van het huidige project om middels een mixed-method studie design de volgende vragen te beantwoorden:

1. Waar zijn onze studenten werkzaam tijdens de COVID-19 crisis, en welke werkzaamheden voeren zij uit?
2. Wat is de impact van deze (vrijwillige) werkzaamheden op hun bevlogenheid, hoe gaan ze om met de eisen die aan hen gesteld worden, waar halen ze hun energie uit, en wat betekent dit voor hun leren en welzijn? Deze vraag zal vanuit het perspectief van de studenten en hun begeleiders worden belicht.
3. Welke lessen kunnen we hieruit leren voor het toekomstig inzetten van studenten in de gezondheidszorg (tijdens crisissituaties) en voor onze onderwijsprogramma’s?

Data zijn verzameld onder studenten (MBO, HBO en WO, gezondheidszorgsector) en hun begeleiders (survey en kwalitatieve interviews) en geanalyseerd.

Wat zijn de vervolgstappen? Het schrijven van een rapport voor de onderwijsinstellingen en het bespreken hiervan, het schrijven van een of meerdere wetenschappelijke artikelen en een bijdrage voor een congres.

Instelling: Maastricht University
Contactgegevens: Jascha de Nooijer (j.denooijer@maastrichtuniversity.nl)

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek