Ontwikkeling van digitale geletterdheid tijdens corona periode

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: po, vo
Meetniveau: leerling/student, leerling/docent
Lokaal/nationaal: nationaal
Thema: De kennis en vaardigheden van docenten en/of leerlingen / studenten over digitaal leren en de middelen die scholen / opleidingen hebben (laptops, digitale leermiddelen etc.)

Samenvatting

Kennisnet en SL voeren onderstaand onderzoek gezamenlijk uit.
Onderzoeksvragen:
1. Welke aspecten van digitale geletterdheid zijn bewust of onbewust tijdens de corona periode ontwikkeld bij leerlingen volgens de leraar/docent?
2. Hoe kan de school het geleerde gebruiken om verder te gaan met het onderwijs in digitale geletterdheid van leerling en leraar/docent?

Type gegevensverzameling;
Op basis van een vragenlijst wordt kwantitatieve en kwalitatieve data verzameld onder 24 (S)PO/en (S)VO scholen. De vragen hebben betrekking op onderzoeksvraag 1. Deze scholen hebben zich hiervoor aangemeld.
Na analyse op de ingevulde vragenlijsten worden gesprekken gevoerd met de scholen, ter verdieping van onderzoeksvraag 1. en beantwoording van onderzoeksvraag 2.

Instelling: Kennisnet
Contactgegevens: n.demaret@kennisnet.nl 

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek