Observatie-onderzoek naar de ontwikkeling van zelforganisatie van opleidingsteams aan de Zuyd Hogeschool

Doelgroep: praktijk
Onderwijssector: ho-instelling
Meetniveau: leidinggevenden
Lokaal/nationaal: schoolbestuur/lokaal
Regio: zuid
Thema’s: 

  • Beleid en organisatie van de school / instelling en de administratieve lasten.

Samenvatting

De onderzoeksvraag: Op welke wijze blijkt zelforganisatie zich binnen opleidingsteams te ontwikkelen, nu deze worden geconfronteerd met onvoorziene doch ingrijpende gebeurtenissen?

Het design / de opzet / type gegevensverzameling / de scope: Het onderzoek wordt onder begeleiding van twee onderzoekers gedaan door enkele teamleiders van verschillende opleidingen binnen dezelfde hogeschool. Daartoe observeren, beschrijven en reflecteren zij m.b.v. Left-Hand Column- methode (Argyris/Schön) ontwikkelingen binnen hun team en hun eigen leiderschap. Uiteindelijke bedoeling is om aantal uitgangspunten te kunnen benoemen hoe zelforganisatie door teamleiders kan worden bevorderd.

De sector(en) waar het onderzoek uitgevoerd wordt: Verschillende opleidingen binnen een hogeschool (hbo).

Vanaf september wordt het onderzoek aangevuld met een tweede fase. De eerste fase was een reflecterend onderzoek op de ontwikkeling binnen de teams en het leiderschap in de corona-periode. Een tweede fase zal zich richten op ontwikkelingen die overwogen in gang gezet worden, en de reflectie daarop. De resultaten van het onderzoek zullen niet gepubliceerd worden, geïnteresseerden kunnen hierover contact opnemen met de onderzoekers.

Instelling: Zuyd Hogeschool
Contactgegevens: Dr. Mieke Koeslag-Kreunen, mieke.koeslag@zuyd.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek