Een online vragenlijststudie naar de psychologische basisbehoeften van leerlingen in po en vo – percepties van ouders

Doelgroep: fundamenteel
Onderwijssector: po en vo
Meetniveau: ouders
Lokaal/nationaal: nationaal
Thema: Het welzijn van leerlingen / studenten

Samenvatting

In dit onderzoek is gekeken naar de ervaringen met het onderwijs op school en het afstandsonderwijs, waarbij is uitgegaan van het perspectief van ouders. De onderstaande vragen worden in de rapportages beantwoord:

1. Hoe hebben ouders het onderwijs op afstand voor hun kind ervaren?
2. Zijn kinderen meer gebaat bij het onderwijs op school of bij het afstandsonderwijs als het gaat om hun welbevinden, motivatie en het tegemoetkomen aan hun drie psychologische basisbehoeften?
3. Kunnen we verschillen hierin verklaren aan de hand van de sekse, de aanwezigheid van specifieke onderwijsbehoeften en/of persoonlijkheidskenmerken van leerlingen?

Design: online vragenlijst, 795 ouders (428 PO, 367 VO)

De rapportages (voor PO en VO) en de factsheet zijn te vinden op onze website van Point013.

Instelling: POINT-werkplaats & Nederlands Jeugdinstituut
Contactgegevens: Elise Bronsveld, e.samsen@stgboom.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek