Onderzoek naar de impact van de corona-maatregelen op de kwaliteit van het onderwijs, de mogelijke waardedaling van het diploma, de toegankelijkheid van het onderwijs en het welzijn van de leerlingen

Doelgroep: beleidsgericht
Onderwijssector:  vo
Meetniveau: meerdere niveaus
Lokaal/nationaal: nationaal
Thema’s:

  • de onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd;
  • het wegvallen van overgangsnormen / de eindtoets in het basisonderwijs of het eindexamen in het voortgezet onderwijs;
  • de toegankelijkheid/kansengelijkheid van het onderwijs;
  • het welzijn van leerlingen / studenten;
  • de kennis en vaardigheden van docenten en/of leerlingen / studenten over digitaal leren en de middelen die scholen / opleidingen hebben (laptops, digitale leermiddelen etc.).

Samenvatting

Thema: de onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling van docenten, de leeropbrengsten en de leertijd
Onderzoeksvraag: Hoe groot is het risico dat onderwijs op afstand kwalitatief onvoldoende is? Hoe groot is het risico dat kinderen onvoldoende begeleid worden in thuisonderwijs? Hoe groot is het risico dat kinderen onvoldoende leertijd hebben thuis? Hoe groot is het risico op leerachterstand?
Opzet: deze risico’s worden geïnventariseerd a.d.h.v. een 8-vragen model: 1. Door welke covid-19 maatregel(s) onstaat dit risico; 2. Hoe groot is het mogelijke risico?; 3. Zijn er al signalen dat dit risico plaatsvindt? 4. Welke maatregelen neemt de overheid om dit risico te voorkomen of te verminderen?; 5. Welke maatregelen nemen organisaties om dit risico te voorkomen of te verminderen? 6. Wat ontbreekt er nog?; 7. Wat kan Unicef doen om hierin bij te dragen/te verbeteren?; 8. Welke risico’s kunnen we zien op lange termijn?
Dataverzameling: uitvoering door een groepje van 8 studenten Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden en 3 stagiairs te Unicef. Data: nieuwsbronnen, Kamervragen, social media posts, informatie van kennisbanken etc.
Sectoren: po en vo

Thema: het wegvallen van overgangsnormen / de eindtoets in het basisonderwijs of het eindexamen in het voortgezet onderwijs
Onderzoeksvraag: Hoe groot is het risico dat het diploma van vo-leerlingen minder waard wordt i.v.m. verlies van tijd in onderwijs en het wegvallen van het centraal eindexamen?
Opzet: deze risico’s worden geïnventariseerd a.d.h.v. een 8-vragen model: 1. Door welke covid-19 maatregel(s) onstaat dit risico; 2. Hoe groot is het mogelijke risico?; 3. Zijn er al signalen dat dit risico plaatsvindt? 4. Welke maatregelen neemt de overheid om dit risico te voorkomen of te verminderen?; 5. Welke maatregelen nemen organisaties om dit risico te voorkomen of te verminderen? 6. Wat ontbreekt er nog?; 7. Wat kan Unicef doen om hierin bij te dragen/te verbeteren?; 8. Welke risico’s kunnen we zien op lange termijn?
Dataverzameling: uitvoering door een groepje van 8 studenten Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden en 3 stagiairs te Unicef. Data: nieuwsbronnen, Kamervragen, social media posts, informatie van kennisbanken etc.
Sectoren: vo

Thema: de toegankelijkheid/kansengelijkheid van het onderwijs
Onderzoeksvraag: Hoe groot is het risico op ongelijkheid in toegankelijkheid en kansenongelijkheid in het onderwijs voor leerlingen?
Opzet: deze risico’s worden geïnventariseerd a.d.h.v. een 8-vragen model: 1. Door welke covid-19 maatregel(s) onstaat dit risico; 2. Hoe groot is het mogelijke risico?; 3. Zijn er al signalen dat dit risico plaatsvindt? 4. Welke maatregelen neemt de overheid om dit risico te voorkomen of te verminderen?; 5. Welke maatregelen nemen organisaties om dit risico te voorkomen of te verminderen? 6. Wat ontbreekt er nog?; 7. Wat kan Unicef doen om hierin bij te dragen/te verbeteren?; 8. Welke risico’s kunnen we zien op lange termijn?
Dataverzameling: uitvoering door een groepje van 8 studenten Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden en 3 stagiairs te Unicef. Data: nieuwsbronnen, Kamervragen, social media posts, informatie van kennisbanken etc.
Sectoren: po en vo

Thema: de mogelijkheden van het afstandsonderwijs voor thuiszitters
Onderzoeksvraag: Hoe groot is het risico dat onderwijs op afstand kwalitatief onvoldoende is? Hoe groot is het risico dat kinderen onvoldoende begeleid worden in thuisonderwijs? Hoe groot is het risico dat kinderen onvoldoende leertijd hebben thuis? Hoe groot is het risico op leerachterstand?
Opzet: deze risico’s worden geïnventariseerd a.d.h.v. een 8-vragen model: 1. Door welke covid-19 maatregel(s) onstaat dit risico; 2. Hoe groot is het mogelijke risico?; 3. Zijn er al signalen dat dit risico plaatsvindt? 4. Welke maatregelen neemt de overheid om dit risico te voorkomen of te verminderen?; 5. Welke maatregelen nemen organisaties om dit risico te voorkomen of te verminderen? 6. Wat ontbreekt er nog?; 7. Wat kan Unicef doen om hierin bij te dragen/te verbeteren?; 8. Welke risico’s kunnen we zien op lange termijn?
Dataverzameling: uitvoering door een groepje van 8 studenten Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden en 3 stagiairs te Unicef. Data: nieuwsbronnen, Kamervragen, social media posts, informatie van kennisbanken etc.
Sectoren: po en vo

Thema: het welzijn van leerlingen / studenten
Onderzoeksvraag: Hoe groot is het risico dat kinderen/jongeren minder lekker in hun vel gaan zitten vanwege extra schoolstress en het minder zien van vrienden?
Opzet: deze risico’s worden geïnventariseerd a.d.h.v. een 8-vragen model: 1. Door welke covid-19 maatregel(s) onstaat dit risico; 2. Hoe groot is het mogelijke risico?; 3. Zijn er al signalen dat dit risico plaatsvindt? 4. Welke maatregelen neemt de overheid om dit risico te voorkomen of te verminderen?; 5. Welke maatregelen nemen organisaties om dit risico te voorkomen of te verminderen? 6. Wat ontbreekt er nog?; 7. Wat kan Unicef doen om hierin bij te dragen/te verbeteren?; 8. Welke risico’s kunnen we zien op lange termijn?
Dataverzameling: uitvoering door een groepje van 8 studenten Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden en 3 stagiairs te Unicef. Data: nieuwsbronnen, Kamervragen, social media posts, informatie van kennisbanken etc.
Sectoren: po en vo

Thema: de kennis en vaardigheden van docenten en/of leerlingen / studenten over digitaal leren en de middelen die scholen / opleidingen hebben (laptops, digitale leermiddelen etc.)
Onderzoeksvraag: Hoe groot is het risico dat leerlingen geen thuisonderwijs kunnen volgen i.v.m. geen laptop/internet?
Opzet: deze risico’s worden geïnventariseerd a.d.h.v. een 8-vragen model: 1. Door welke covid-19 maatregel(s) onstaat dit risico; 2. Hoe groot is het mogelijke risico?; 3. Zijn er al signalen dat dit risico plaatsvindt? 4. Welke maatregelen neemt de overheid om dit risico te voorkomen of te verminderen?; 5. Welke maatregelen nemen organisaties om dit risico te voorkomen of te verminderen? 6. Wat ontbreekt er nog?; 7. Wat kan Unicef doen om hierin bij te dragen/te verbeteren?; 8. Welke risico’s kunnen we zien op lange termijn?
Dataverzameling: uitvoering door een groepje van 8 studenten Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden en 3 stagiairs te Unicef. Data: nieuwsbronnen, Kamervragen, social media posts, informatie van kennisbanken etc.
Sectoren: po en vo

Zie Unicef corona voor het eerste rapport

Instelling: UNICEF
Contactgegevens: Esther Polhuijs, epolhuijs@unicef.nl

« terug naar het overzicht lopend corona-gerelateerd onderwijsonderzoek